Samspill mellom undervisning og vurdering

Læringsubyttebeskrivelser

Læringsutbyttebeskrivelser er for mange først og fremst en formalitet som må til fordi regelverket krever at alle emner og programmer har det. Men dette kan brukes til å skape en sammenheng mellom undervisning og vurdering i emnet. Det må være et samspill mellom målene for emnet, hvordan studentene testes i disse målene og hvordan de undervises i faget. Dette er det som kalles "constructive alignment", et begrep introdusert av John Biggs. Mer om constructive alignment finner du på bloggen hans.

Arne Skodvin delte av sin innsikt om hvordan man kan tenke rundt læringsutbyttebeskrivelser, om kvalifikasjonsrammeverket, og om constructive alignment. 

Arne Skodvin sine lysark

Kan man ha skoleeksamen før man har seminarundervisning?

Tobias Bach prøver dette semester en kombinasjon av skoleeksamen og semesteroppgave, hvor studentene har skoleeksamen før de møtes for å diskutere semesteroppgaven i seminaret. Under er hans presentasjon om dette. Hvordan resultatet av denne modellen blir, får vi vite mer om når semesteret er ferig.

Tobias sine lysark

Publisert 26. jan. 2017 17:39