Ressursside for undervisning, SAI

På denne siden finner du som underviser ved SAI all informasjon du trenger. Hvis du oppdager at noe mangler, vennligst gi beskjed til undervisningsleder/studiekoordinator.

Informasjon til emneansvarlig

Informasjon til seminarledere

SAI har laget en seminarlederguide, vi anbefaler alle seminarledere (inkludert de med seminarledererfaring) å lese gjennom denne i god tid før seminarundervisningen begynner

Årshjul

Tidligere evalueringer

Tidligere evalueringsrapporter finner du her:

SOSANT1000 HØST2015; HØST2016; HØST2017

SOSANT1050 HØST2015

SOSANT1090  VÅR2016

SOSANT1200 HØST2015

SOSANT1400 HØST2016

SOSANT3090 VÅR2016

SOSANT4110/4120 HØST2016

Evaluering

Det er emneansvarligs ansvar og sørge for at emner evalueres. Mer informasjon om evaluering er tilgjengelig her.