Instruks for emneansvarlige

Emneansvarlige fungerer ut fra en instruks vedtatt av dekanen, og rapporterer til programleder. Emneansvarlige har ansvaret for undervisning og drift av enkeltemner i studieprogrammene.

Emneansvarlige har følgende oppgaver:

  • Ferdigstiller emnebeskrivelse og pensumliste innen gitte frister
  • Konsulterer fagmiljøet ved eventuelle endringer av emnebeskrivelse og pensumliste
  • Gjennomfører og koordinerer undervisningen på emnet etter de rammer som er gitt fra studieledelsen
  • Kaller inn til ett eller flere koordineringsmøter hvis flere lærere/gruppelærere underviser i emnet
  • Påser at gjennomføringen av emnet er i tråd med emnebeskrivelse og pensumliste
  • Deltar i programsamtaler og semestersamtaler
  • Planlegger og gjennomfører midtveisevaluering av emnet

Instruksen for emneansvarlig er under revisjon.

 

Publisert 14. sep. 2015 16:43 - Sist endret 12. okt. 2015 10:17