Nettpedagogisk portal

Nettpedagogisk portal er en ressurssamling for lærere som skal utvikle nettstøttet undervisning. Portalen skal være en hjelp til å benytte IKT i undervisning og evaluering på en slik måte at teknologien ikke tilslører læringsmålene. Slik kan en genuin dialog mellom lærer og student gjøre IKT-ressurser til et formålstjenelig pedagogisk medium.

Hvorfor nettlæring

Studentene skal få hyppigere tilbakemelding på sine prestasjoner gjennom semesteret, og det oppfordres til større bruk av alternative evalueringsformer (mappevurdering, hjemmeeksamen m.v.) og mindre bruk av store eksamener. Studentene skal også gis bedre veiledning gjennom studiet. Slik settes fokus i evalueringen ikke lenger på kontroll, men på studentens utvikling.

Denne utvikling fremmes ikke bare ved tilbakemelding fra læreren. De nye læringsformene oppfordrer også studentene til å vurdere hverandres prestasjoner og gir mulighet for at den enkelte student jevnlig kan teste kunnskapsnivået sitt. Alt dette gjøres mulig ved nettlæring.

Bedre oppfølging

Satsingen på bruk av Internett i tilknytning til undervisningen, gjennom verktøy som Classfronter, må sees i sammenheng med ønsket om studentfokusert læring og utviklingsfokusert eller formativ evaluering. Den tette oppfølgingen og den kontinuerlige evalueringen man ønsker, er praktisk talt umulig uten et verktøy som dette. Det medfører ingen økonomiske besparelser og det vil til tider være arbeidskrevende for både studenter og lærere. Men det gir en langt større fleksibilitet og frihet og gir rom for nye og bedre læringsformer.

Publisert 25. feb. 2010 14:18 - Sist endret 14. sep. 2015 11:41