Studieadministrasjon ved UV

For ansatte som jobber med studieadministrasjon. Her finner du rutinebeskrivelser, verktøy og grunnlagsdokumenter.

Du finner flere rutinebeskrivelser på de sentrale sidene for arbeidstøtte.

FS-veiledninger: Se de sentrale FS-sidene

Inspera: ressursside med veiledninger

ePhorte: Se sentrale veiledninger For superbruker ved din enhet, se denne oversikten.

Kvalitetssystemet ved UV

Instituttene har også egne arbeidsstøttesider for studieadministrasjon:

Publisert 12. okt. 2010 21:14 - Sist endret 3. juni 2020 10:00