Ressursside eksamen UV

På denne siden finner du informasjon og rutinebeskrivelser knyttet til eksamen ved UV.

Koronarelaterte eksamensrutiner samt informasjon

UVs rutinebeskrivelse for endrede eksamensformer i forbindelse med koronasituasjonen

Hvordan endre eksamensformer

Informasjon om koronasituasjonen ved UiO

Hvordan gjennomføre digital muntlig

Rutiner utsatt eksamen V21

Publisert 12. okt. 2010 22:03 - Sist endret 15. mars 2021 14:18