Opprette nytt emne (etablering)

Når må dere opprette et nytt emne?

 • vesentlige endringer av læringsmål/innhold
 • endret antall studiepoeng i forhold til tidligere emner
 • emnet endres fra å gå over flere semestre til færre semestre (f.eks fra to semestre til ett semester)

Behandling på instituttet

 • instituttene oppretter nye emner. Forslaget skrives i mal for emnebeskrivelse (word).
 • nye emner vedtas av programråd eller andre organ som har fått delegert myndighet fra instituttledelsen
 • instituttledelsen sender forslaget som notat til videre behandling på fakultetet i ephorte. Notatet må beskrive hvorfor emnet opprettes og hvordan saken er behandlet og vedtatt ved instituttet (n-notat i ephorte). Emnebeskrivelsen legges ved som et vedlegg (V)  Se også arkivplanen for en beskrivelse

Behandling på fakultet

Fakultetet forbereder saken til studieutvalget

 • studieutvalget gjør en vurdering av det faglige innholdet i emnet og gir sin anbefaling til dekanen
 • endelig vedtak gjøres av dekanen. Dette oversendes til instituttet i ephorte

Når emnet er vedtatt

 • Fakultetet sender e-post til fs-hjelp med informasjon om Kode, navn, omfang, program, finansiering og overlapp
 • fakultetet oppretter emnet i FS og Vortex
 • instituttet skriver inn informasjonen på emnesiden i Vortex og gir beskjed til studiewebredaktør
 • studiewebredaktør sjekker med saksforbereder for STUV, kvalitetssikrer emnebeskrivelsen og publiserer den

Frister

 • STUV-møte i februar for emner med oppstart i kommende høstsemester 
 • STUV-møte i september for emner med oppstart i kommende vårsemester. 

Emnet skal være ferdig behandlet innen fristene til Årshjulet for skriftlig studieinformasjon.

Publisert 10. jan. 2018 09:24 - Sist endret 3. mai 2019 11:30