Studieadministrasjon ved IPED

På disse sidene finner du informasjon om driften av studiene ved IPED som er relevant for undervisere og studieadministrasjonen.

Andre relevante sider

Kvalitetssystemet (emne- og programevaluering)

Se også informasjon på UiO om studieadministrasjon.

Sentrale årshjul for planlegging og informasjon

UV-fakultetets nettside for studieadministrasjon

Administrativ sjekkliste for semestersidene

Arkiveringsrutiner for emner

Publisert 12. okt. 2010 11:53 - Sist endret 30. sep. 2020 17:37