Utforming av beskrivelser (studieplaner) for emner og program

Fra 2012 skal alle emne-og programbeskrivelser utformes med beskrivelser av læringsutbytte i tråd med kvalifikasjonsrammeverket. Dette gjelder både nye beskrivelser og de som blir revidert.

Hvis du planlegger en revisjon av emner, ta kontakt med studiekonsulenten for emnet. Vær oppmerksom på at endringer må vedtas på instituttet senest et halvt år før de skal tre i kraft. Omfattende endringer kan kreve enda lengre behandlingstid.

Generelle veiledninger og maler for beskrivelser av studiene

Opprettelse, nedleggelse og endringer i emner skal behandles i Programrådet før saken behandles videre på Det utdanningsvtienskapelige fakultet.

Veiledninger - Kvalifikasjonsrammeverket