Gangen i arbeidet med anbefalt studielitteratur ved IPED

  • Følg veiledningen for å melde inn endringer.

  • Se også programrådets prinsipper for utforming av litteraturlister.

  • Hvis det er flere forelesere på et emne, skal emneansvarlig samordne listen med litteraturendringene.

 

Generelt om behandling av litteraturforslag

Litteraturendringer behandles hvert semester i programrådet.Større revisjoner gjøres på våren, mens mindre endringer også kan meldes i høstsemesteret. I oversikt over programrådsmøter på nettsiden til IPED, er det markert hvilket møte som litteraturendringer skal behandles. Endringene skal begrunnes. Litteraturen skal passe til emnebeskrivelsen og læringsmålene for emnet. Programrådet godkjenner litteraturlistene på bakgrunn av generelle prinsipper.

Emneansvarlig/nivåkoordinator melder fra til administrativ studieleder om forslag til litteraturendringer i forbindelse med programrådsmøtet. Emneansvarlig må sjekke at litteraturen er tilgjengelig for studentene, enten på bibliotek, bokhandel eller på nettet.

For veiledning og informasjon om tilgjengelige elektroniske bøker og tidskrift kontakt bibliotekaren

Hvis det er flere forelesere på et emne, skal emneansvarlig samordne listen med litteraturendringene.

Følg veiledningen for å melde inn endringer.

Frist: Siste frist for melding av endringer er normalt 14 dager før det aktuelle programrådsmøtet. Tidspunkt for behandling:

  • Vårsemesteret: Mars/april
  • Høstsemesteret: Oktober

Når litteraturendringene er vedtatt, lager administrativ studieleder en oversikt over alle emnene og sender nye og gamle litteraturlister til Akademika og biblioteket.

Frist: 1.mai og 1.november

Studieadministrasjonene fordeler arbeidet med å skrive nye lister inn på studiesidene. Den administrativt ansvarlige for emnet gjør dette for ”sine” emner. Ved publisering av semestersiden skal emneansvarlig sjekke at riktig litteraturliste er publisert og at listen er korrekt satt opp.

Studieleder sender melding til alle ansatte med påminnelse om å kontrollere litteraturlistene som ligger ute på nettet.

Frist: Når nettsidene publiseres (mai og november).

Det forutsettes at litteratur består av tekster som er tilgjengelige for studentene, enten på bibliotek, bokhandel eller på nett i form av f.eks. online tidsskrift. Det er ikke tillatt for ansatte på instituttet å kopiere opp tekster til studentene (med mindre man selv er rettighetshaver til teksten, jfr. KOPINOR-avtalen).

Arbeidsfordeling i studieadministrasjonen i forhold til anbefalt studielitteratur.

 

Publisert 5. nov. 2010 20:04 - Sist endret 4. mars 2019 17:11