Gangen i arbeidet med anbefalt studielitteratur ved IPED

Fra og med høstesemesteret 2020 skal alle litteraturlister utarbeides i Leganto. Listen derfra blir direkte koblet til semestersiden.

  • Følg veiledningen for å melde inn endringer.

  • Se også programrådets prinsipper for utforming av litteraturlister.

  • Hvis det er flere forelesere på et emne, skal emneansvarlig samordne listen med litteraturendringene.

Generelt om behandling av litteraturforslag

Litteraturendringer behandles hvert semester i programrådet. Emneansvarlig skal utarbeide ny pensumliste i Leganto.

Hvis det er flere forelesere på et emne, skal emneansvarlig samordne listen med litteraturendringene.

Endringene skal begrunnes. Litteraturen skal passe til emnebeskrivelsen og læringsmålene for emnet. Programrådet godkjenner litteraturlistene på bakgrunn av generelle prinsipper.

Følg veiledningen for å melde inn endringer.

Forslag sendes til administrativ studieleder senest 2 uker før programrådsmøtet. Emneansvarlig må sjekke at litteraturen er tilgjengelig for studentene, enten på bibliotek, bokhandel eller på nettet.

For veiledning og informasjon om tilgjengelige elektroniske bøker og tidskrift se Leganto eller kontakt bibliotekaren

 

Frist: Siste frist for melding av endringer er normalt 14 dager før det aktuelle programrådsmøtet. Tidspunkt for behandling:

  • Vårsemesteret: Mars/april
  • Høstsemesteret: Oktober

Når litteraturendringene er vedtatt, lager administrativ studieleder en oversikt over alle emnene og sender beskjed til Akademika og biblioteket innen 1.mai og 1.november.

Ved publisering av semestersiden skal emneansvarlig sjekke at riktig litteraturliste er publisert og at listen er korrekt satt opp. Deretter blir listen låst for endringer.

Studieleder sender melding til alle ansatte med påminnelse om å kontrollere litteraturlistene som ligger ute på nettet.

Frist: Når nettsidene publiseres (mai og november).

Det forutsettes at litteratur består av tekster som er tilgjengelige for studentene, enten på bibliotek, bokhandel eller på nett i form av f.eks. online tidsskrift. Det er ikke tillatt for ansatte på instituttet å kopiere opp/legge ut tekster til studentene ut over det som er i tråd med KOPINOR-avtalen.

 

 

Publisert 5. nov. 2010 20:04 - Sist endret 16. okt. 2020 12:34