Nivåkoorindatoroppgaver

Generelt om nivåkoordinatoren

Ved Institutt for pedagogikk bruker man betegnelsen nivåkoordinator på de fagpersoner som sitter i programrådet og gjennom dette vervet har ansvar for å ivareta den faglige kvaliteten på studietilbudet. Nivåkoordinatoren har i tillegg et overordnet ansvar for å bidra til at helheten i studiene ivaretas gjennom samarbeid mellom emneansvarlige om undervisningopplegg, eksamensordninger og obligatoriske oppgaver. Nivåkoordinatoren skal særlig være pådriver for at de enkelte delene av studiet samlet skal bidra til studieprogrammets læringsutbytte.  De fleste som er nivåkoordinatorer, har også emneansvar for emner i studiene på det nivået de representerer. Nivåkoordinatorer utpekes av instituttledelsen og oppnevnes til programrådet av dekanen ved det utdanningsvitenskapelige fakultet etter instituttets anbefaling.

Nivåkoordinatoroppgaver - spesifisert på de ulike nivåene

Masterprogram ved IPED

Nivåkoordinator for masterstudier som tilbys ved IPED 

Bachelorprogrammet i pedagogikk:

Avsluttende fordypning (PED3001/3000)

Pedagogiske emner (PED2xxx )

Innføring i utdanningsvitenskap (UTVIT1100), forskningsmetoder i utdanningsvitenskap (UTVIT1500) og Examen Facultatum, Utdanningsvitenskapelig variant (UVEXFAC10) 

Bachelor programmet i pedagogikk- ny struktur fra 2017
 

Første studieår

Andre og tredje studieår

Publisert 30. nov. 2010 15:03 - Sist endret 14. feb. 2017 07:53