Emneansvarlige for emner ved IPED

Den som er emneansvarlig for ett eller flere emner, har ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisning (evt sammen med flere undervisere) og de faglige aspekter av emnet som er knyttet til undervisning, eksamen og emneevaluering.

Retningslinjer for emneansvarligrollen

Hvert emne har en emneansvarlig som har hovedansvaret for gjennomføringen av emnet det gjeldende semesteret. Dette inkluderer planlegging og gjennomføring av undervisning, eksamen, oppfølging av studenter, evaluering og så videre i samarbeid med administrasjonen. Den som er emneansvarlig  har også ansvar for at studenten får en god introduksjon til emnet med informasjon om faglig og praktisk opplegg ved oppstart. På emner med flere undervisere anbefales at alle blir presentert ved oppstart av emnet.

  • Emneansvarlig organiserer et møte med alle foreleserne på emne slik at de f.eks. kan kryssreferere til hverandres temaer/ undervisning.
  • Emneansvarlig organiserer lærermøte for å diskutere eksamensoppgaver (hvis relevant) og sensorveiledning.
  • Hvis det er flere eksamenskommisjoner, sørger emneansvarlig for å ha et sensormøte.
  • Emneansvarlig skal i samarbeid med nivåkoordinator sørge for at emner som er lagt til samme semester i et studieløp har et opplegg for undervisning, obligatoriske oppgaver og eksamen som gir en best mulig studiesituasjon for studentene.

(Presisering av emneansvarliges rolle ble vedtatt på programråd 19.01.2015)

 

Spesielt om emneansvarlig og ansvar for evaluering av undervisning.

 

I noen tilfeller er emneansvarlig også nivåkoordinator og har et ansvar ut over det enkelte emnet.

 

Beskrivelse av rutiner rundt gjennomføring av emner ved IPED

Oversikt over emneansvarlige Studieåret 2016/2017

UVEXFAC10: Nivåkoordinator: Hansjörg Hohr

UTVIT1100: Nivåkoordinator: Kamil Øzerk

UTVIT1500: Thor Arnfinn Kleven

PED2xxx-emner: den enkelte underviser som har hovedansvarlige for undervisningen

PED3001: Nivåkoordinator: Stein Erik Ulvund

PED1001: Hans Christian Arnseth

PED1002: Kirsten Sivesind Nivåkoordinator 1. år bachelor

__________________________________________________________________

PED4010: Den enkelte foreleser

PED4031/4032: Leif Lahn

PED4040: Finn Hjardemaal

PED4100: Nivåkoordnator for masterstudieretning PPR: Veslemøy Rydland

PED4110: Veslemøy Rydland

PED4321: Nivåkoordinator for masterstudieretning ALM: Torill Strand

PED4331: Nivåkoordinator for masterstudieretning ALM: Torill Strand

PED4400: Kirsten Sivesind

PED44xx-emner i masterstudieretning KUL: Den enkelte hovedandsvarlige på undervisningen på hvert emne i samarbeid med nivåkoordinator.

PED45xx-emner i masterstudieretningen KDL: Den enkelte hovedandsvarlige på undervisningen på hvert emne i samarbeid med nivåkoordinator

__________________________________________________________________

Masteroppgavene master i pedagogikk (PED4190/4290/4391/5300/4490): Nivåkoordinator for de respektive studieretningene på master.

__________________________________________________________________

CIE: Nivåkoordinator: Nivåkoordinator Lene Buchert og den enkelte hovedansvarlige for undervisningen på hvert emne i samarbeid med nivåkoordinator.

HiEd: Nivåkoordinator: Peter Maassen og den enkelte hovedansvarlige for undervisningen på hvert emne i samarbeid med nivåkoordinator.
 

Publisert 29. apr. 2013 08:40 - Sist endret 14. feb. 2017 07:57