Studieadministrasjon ved ISP

Nyttig informasjon for deg som jobber med studieadministrasjon ved ISP.

Normer for undervisningsomfang

Årshjul for studieadministrasjon (pdf)

Årshjul for vitenskapelige ansatte (pdf)

Emneansvarlige

Studieadministrasjon ved UV fakultetet

Publisert 30. mars 2011 15:21 - Sist endret 17. okt. 2019 08:58