EpN - Emneplanlegging på nett

EpN - Emneplanlegging på nett er et verktøy for å opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om emner. Når vi bruker EpN lagres infotekster i FS og hentes fra FS, som autoritativ kilde, ut til nettpubliseringsløsningen vortex. Ved å bruke EpN får vi også lagret emnebeskrivelser hvert semester et emne gis. På sikt skal lagret emneinfo kunne hentes ut til eksterne systemer som utdanning.no og vitnemålsportalen.no.

MatNat, Studieavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen har et pågående prosjekt om å ta ibruk EpN i emneplanleggingen. Se prosjektsidene for mer informasjon om dette.