Salg til enkeltpersoner

UiOs policy er at etter- og videreutdanning skal eksternfinansieres. Dette setter krav til prosjektstyring i henhold til rutiner for eksternt finansierte prosjekt samt etterfølgelse av økonomiregelverket. Det er instituttleder som godkjenner et EVU-budsjett.

Etter- og videreutdanningstilbud som selges til enkeltpersoner skal klassifiseres som salgsinntekter. Det vil si at:

  • Kunden(e) skal dekke alle direkte og indirekte kostnader.
  • Fullstendig budsjett må utarbeides.
  • Det skal budsjetteres med reserve for dekning av uforutsette kostnader.
  • Det skal beregnes overhead på 40%
  • UiO får ikke studiepoengsinntekter fra KD.
  • Det skal beregnes en rimelig fortjeneste.

Når kan UiO kreve kursavgift?

Salg av undervisning som retter seg mot enkeltpersoner, reguleres av Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (lovdata.no). UiO kan ta deltakeravgift for studietilbud i følgende tilfeller:

  • For kurs som ikke gir studiepoeng (etterutdanning)
  • For emner som normalt ikke er en del av studieprogram som fører fram til grad
  • For erfaringsbaserte mastergrader
  • Av studenter som fyller opp ledige plasser på studieprogram eller emner som er oppdragsfinansiert

Angrefrist

Ved salg av undervisningstjenester til enkeltpersoner bør disse få mulighet til å angre sin påmelding. Det må informeres tydelig om angrefrist på studietilbudets nettside, i søknadsskjemaet og/eller i opptaksinformasjon til søker. Angrefristen bør gå ut før kursstart, og i god tid før utsending av faktura.

Basisfinansiering

Ved UiO er hovedregelen at etter- og videreutdanningstilbudet skal være eksternt finansiert. Gratis videreutdanningstilbud kan tilbys hvis instituttet har ledige ressurser. Merk at gratis videreutdanning skal meldes inn i opptaksrammen og bør følge ordinære studieadministrative rutiner.

Publisert 30. okt. 2013 14:14 - Sist endret 4. sep. 2019 09:11