Administrasjon av etter- og videreutdanning

Etterutdanning opprettes av instituttet. Videreutdanningsemner skal opprettes etter rutiner for etablering av emner og studieprogram. Etter- og videreutdanning registreres og rapporteres via FS.

1. Registrer EVU-tilbudet i FS

Fyll ut og send inn dette skjemaet: Registrering av EVU-tilbud.

Seksjon for digitale tjenester (DIG) registrerer så EVU-tilbudet i etterutdanningsmodulen.

2. Åpne for søking/påmelding til kurset

Bruk Nettskjema til påmelding.

I tillegg til navn og adresse, må disse feltene være obligatoriske i påmeldingsskjemaet:

 • Fødsels- og personnummer: hvis studenten skal inn i FS (bruk spesialfelt i Nettskjema)
 • Mobilnummer: USIT sender UiO-brukernavn på SMS
 • E-postadresse (bruk spesialfelt i Nettskjema slik at studenten mottar kopi av søknaden)
 • Statsborgerskap (til oppretting av nye studenter i FS)

Søkere til videreutdanningskurs må også få beskjed om å laste opp alle relevante vedlegg, inkludert dokumentasjon på studiekompetanse. Tilpass og bruk følgende standardformulering:

Du må laste opp dokumentasjon på generell studiekompetanse: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/ eller realkompetanse: http://www.uio.no/studier/opptak/realkompetanse/.

(Hvis kurset har spesielle opptakskrav:

Du må også dokumentere at du dekker de spesielle opptakskravene, som er de samme som for enkeltemner i informatikk/realfag (stryk det som ikke passer): http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/opptakskrav/spesielle-opptakskrav.html.

Søkere som kontakter dere med spørsmål om generell studiekompetanse/realkompetanse, henvises til Knutepunktet.

3. Registrer deltakerne i FS

Dersom tilbudet gir studiepoeng, eller deltakerne skal ha tilgang til Canvas, må de registreres i 'etterutdanningskurs samlebilde':

a) Sjekk om deltakeren finnes i FS fra før. Hvis nei, send inn skjema for å opprette personen. Du vil få en bekreftelse per e-post når registreringen er utført. Innmeldingsskjema for person- og studentoppretting i FS

b) Registrer deltaker i 'etterutdanningskurs samlebilde'

c) Registrer fagpersoner og administrativt ansatte som skal ha tilgang til Canvas

4. Sjekk hvem som må GSK-vurderes og gi beskjed til Seksjon for opptak

Kjør rutinen FS439.001 uten oppdatering og sjekk hvilke personer som får merknaden "Mangler GSK" i merknadsfeltet til høyre.

b) Last opp dokumentasjonen til personene som kom ut med "Mangler GSK" i FS:

 • Åpne dokumentarkivet i FS (Person> personbilder> dokumentarkiv)
 • Slå opp søkeren du skal laste inn dokumentasjon på
 • Velg fanen Last inn dokument
 • Hake i Dokument mottatt
 • Trykk på fil-/diskettikonet og finn/velg filen du skal laste inn
 • Angi dagens dato i feltet Dato mottatt, hake i Publiser StudentWeb og velg egnet Type dokument (KARVIT for karakterutskrifter og vitnemål)
 • Trykk Last dokument

Du kan se at dokumentet er lastet inn under fanen Mottatte dokumenter. Dette må gjøres per dokument.

c) Send e-post til lokalopptak@admin.uio.no med informasjon om hvilke personer som kom ut med "Mangler GSK" i rutinen og dermed må vurderes for studiekompetanse.

Seksjon for opptak (OPP) behandler søkerne for studiekompetanse, og etterlyser der det er nødvendig. Søkere som får etterlysning, får beskjed om å sende papirene sine direkte til OPP.

Seksjon for opptak (OPP) gir tilbakemelding når studiekompetansen er vurdert, og søker funnet kvalifisert/ikke kvalifisert. OPP sender også avslagsbrev på studiekompetanse til søkere som ikke blir funnet kvalifisert.

5. Tildel studierett og meld opp til eksamen

a) Kjør rutinen FS439.001 for å tildele studierett og eksamensmelde studenten. Hvis et emne går over to eller flere semestre skal ikke FS439.001 kjøres med oppdatering før i eksamenssemesteret, men du må likevel kjøre den uten oppdatering for å sjekke om alle har GSK, jf punkt 4.

b) Gjenta rutinen etter hvert som nye søkere blir registrert med GSK eller realkompetanse for emnet.

6. Gi beskjed om semesteravgift og registrering

Videreutdanningsstudentene registrer seg selv i Studentweb for semesteret. 

For videreutdanning som starter senere enn fristen for registrering og betaling (1. sep./1. feb.) be Seksjon for digitale tjenester (DIG) om å registrere studentene. 

Send e-post til lokalopptak@admin.uio.no med beskjed om hvilke studenter som skal betale semesteravgift. Husk kurskode!

 • Når studenten skal betale semesteravgift, skriv "semesteravgift" i subject-feltet.
 • For kurs der det er gitt fritak for semesteravgift, skriv "registrering" i subject-feltet.
Publisert 14. aug. 2008 11:00 - Sist endret 5. des. 2019 21:55