FS-møte 9. desember 2019

Frist for saker og ønsker: 27. nov. kl. 12. Send inn skjema

Saker

 1. T.o. Ønske 17/2019 FS158.001 for lokale opptak. Ønsket av studieavdelingen. Sendt Unit 29.10.2019
 2. T.o. Ønske 18/2019 Dr.gradsmodul: Opprette ny finansieringstype/finanskildekode. Ønsket av studieavdelingen. Sendt Unit 29.10.2019
 3. T.o. Ønske 19/2019 Eget bilde for grunnutdanning. Ønsket av studieavdelingen. Sendt Unit 12.11.2019
 4. Ønske 20/2019 Sluttdato for politiattest ved inndratt studierett. Ønsket av UV.
  Referat: Farmasi på MN har ingen innvendinger til ønsket. MF ser litt nærmere på automatikk ved fullføring av studieprogram, og skriver til Lena om kort tid.
  Etterskrift: MF støttet ønsket.
 5. Status pilot EpN (Emneplanlegging på nett) på MN
  Presentasjon i møtet (pdf)
  Referat: Før det besluttes at EpN skal tas i bruk på UiO ber MF om at man vurderer at EpN faktisk kan brukes på samtlige emner. Spesielt med tanke på flerterminsemnene på medisinstudiet som tilbys hvert semester.
 6. Trekkfrist på Undervisningsenhet samlebilde. Prøveordning. Trenger vi at trekkfristen vises i Studentweb?
  Referat: Det var ingen tydelige tilbakemeldinger på spørsmålet. Nettverket konkluderte med at man ser hvordan det går med piloten.
 7. Årsplan. Hvilke saker er viktigst for fakultetene i 2020?
  Referat:
  MF: - Hvordan kan medisinstudiet bruke Canvas og ønsker å ha et automatisert undervisningsregnskap
  MN: EpN
  DIG: Har fokus bl.a. på
  - API dvs. integrasjonsmuligheter med andre systemer
  - Begrunnelse og klage i Studentweb. Planlagt start 26. februar 2020
  - EpN
  - Organisasjonsutvikling av IT
  - Leganto
  - Robotsering
  - Chatbot
  - Tilgangsstyringssystem (IAM)
  - Ph.d.-opptak
  - BOTT-SA
 8. Endringsønsker til Unit. Ønsker fakultetene at studieavdelingen rådfører seg med FS-nettverket i flere av FS-endringsønskene som blir sender til Unit?
  Referat:

  MN: Ja. Endringsønsker kan få mer kjøtt på beinet ved at de går gjennom FS-nettverket. Er redd for at ønsker fra fakulteter blir prioritert ned, fordi «poolen» med ønsker fylles opp med allerede innsendte ønsker.

  HF: dersom man skal prioritere ønsker i FS-nettverket, så er det ønske at Studieavdelingen setter opp en prioriteringsliste før møtet

  Lena mener at ønsker innenfor følgende temaer sendes inn uten at det har vært innom FS-nettverket:
  -    Opptaksmodulen
  -    API-er/Integrasjoner

  Forslag: Føre opp nye ønsker på en liste som fakultetene må ta stilling til mellom FS-møtene, siden det er lan tid mellom hver møte. Dersom det ikke har kommet noen innvendinger eller tilbakemeldinger blir ønsket sendt inn til Unit. Studieavdelingen sender e-post fil fs-sb når nye ønsker tilkommer og setter kommentarfrist.

 9. T.o. FS/Tableau nyhetsbrev sendt ut siden forrige møte:
  Brev 8 med treTableau-saker og to FS-saker: inndragning og trekkfrist på undervisningsenhet.
  Brev 9 om sensurfrist ved helligdager i sensurperioden.
 10. T.o. Status endringsønsker sendt til Unit i 2017, 2018 (ikke noe nytt siden forrige FS-møte) og 2019
  Referat. Endringsønske om oppmøte-data: Sender ut forslag til endringsønske på e-post, og ber om tilbakemeldinger.
 11. Påminning: Møtetider våren 2020 i møterom 3 i 10. et. Lucy Smiths hus
  - 9. mars kl. 14-15.30. Frist for saker og endringsønsker onsdag 26. februar kl. 12
  - 8. juni kl. 14-15. Frist for saker og endringsønsker onsdag 27. mai kl. 12

Eventuelt

a FS Brukerforum 24. og 25. mars 2020. Sak fra Unit 9. desember 2019:

Unit "ønsker å benytte brukerforum til å få flere innspill fra brukerne som daglig jobber med studieadministrasjon i FS og applikasjoner. Videre er det ønskelig å aktivisere brukerforum-deltakerne i større grad slik at vi kommer mer i direkte kontakt med brukerne våre.
Unit foreslår derfor en sesjonsrekke hvor deltakerne vil bli bedt om å delta aktivt gjennom workshops. Et eksempel på dette er «Hva er problemet med infotekster i Vitnemålsportalen?» Her ønsker vi å finne ut hvorfor så få institusjoner har aktivisert dette valget. Målet med disse workshopene er å identifisere lavthengende frukter som kanskje ikke når oss i det daglige."

Studieavdelingen tar gjerne imot forslag til konkrete lynkurs, aktuelle problemstillinger o.l. som fakultetene ønsker på brukerforum. Studieavdelingens frist for tilbakemelding til Unit er 3. januar 2020. Kan fakultene sende forslag til fshjelp?

Publisert 18. mars 2019 14:17 - Sist endret 17. jan. 2020 09:51