Nyhetsbrev 9 i 2019

Sensurfrist ved hellig- og høytidsdager i sensurperioden 2019

Utsatt sensurfrist ved hellig- og høytidsdager

Vedtak i universitetsstyret

Universitetsstyret vedtok 3. desember 2019 en midlertidig adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden. Orienteringsnotat til fakultetene ligger i ePhorte på saksnummer 2017/9957.  

Fakultetet får adgang til å utvide sensurfristen for en eksamen dersom arbeidsdager i sensur­perioden faller bort på grunn av bevegelige helligdager eller offentlige høytidsdager. Julaften og nyttårsaften skal regnes som bevegelige helligdager i denne sammenhengen.

Adgangen trer i kraft umiddelbart og gjelder for eksamener som hører til høstsemesteret 2019 eller vårsemesteret 2020. I tilfeller der sensurfrist/kunngjøringsdato avviker fra normalreglene, skal studentene få beskjed om dette.

Konsekvenser

Dette vil få følgende konsekvenser: 

  • For eksamener til og med 2. desember blir det ingen endringer. 
  • For eksamener fra og med 3. til og med 10. desember kan fakultetene ta hensyn til antall bevegelige helligdager.
    • Den midlertidige forskriften gir anledning til å forlenge sensurfristen bare med det reelle antallet helligdager i sensurperioden. Dersom fakultetet ikke klarer å kunngjøre sensur i romjulen, må fakultetet vurdere om det av informasjonsmessige hensyn likevel skal settes kunngjøringsdato etter nyttår (2. eller 3. januar).  
  • For eksamener fra og med 11. til og med 20. desember kan fakultetene utvide kunngjøringsdatoen med 5 dager på grunn av bevegelige helligdager. 

Håndtering i FS i 2019

Sensurfrister og kunngjøringsdatoer kan oppdateres med FS-rutine 508.004. Rutinen kan brukes til å legge på plass datoer og frister der det er nødvendig, men den vil ikke overskrive datoer eller frister som allerede er satt. 

Publisert 5. des. 2019 13:12 - Sist endret 10. des. 2019 11:36