Nyhetsbrev 1 i 2020: Arbeidsflyt klage og begrunnelse

Ny arbeidsflyt for begrunnelse for og klage på karakter fra 26. februar 2020

Klage og begrunnelse via Studentweb 

  • 26. februar 2020 tar UiO i bruk Studentweb for alle som skal klage på karakter etter sensur.
  • Kravet om å journalføre saker om klage på eksamenskarakter i ePhorte utgår fram til UiO har fått nytt saks- og arkivsystem på plass.
  • Studenter som skal be om begrunnelse for karakter skal normalt også gjøre dette i Studentweb.

Beslutningen er fattet av universitetsdirektøren og ble sendt enhetene i ephorte-sak 2020/318: Innføring av ny arbeidsflyt for begrunnelse og klage på eksamenskarakterer (pdf).

Nettsider

Spørsmål og kommentarer?

Fakultetets FS-koordinator kan kontakte fshjelp på vanlig måte. Gjelder det digital eksamen, kan fakultetskoordinator kontakte dig-eks på vanlig måte.

Publisert 22. jan. 2020 08:13 - Sist endret 22. jan. 2020 08:13