Nyhetsbrev 2 i 2020: Digital bekreftelse

Bekreftelse på studentstatus i Studentweb

Bekreftelse i Studentweb

Studenter kan i Studentweb bestille digitalt signert bekreftelse på at de er student. Det gjelder dem som både

 • har aktiv studierett på program
 • har betalt semesteravgiften
 • har registrert seg.

Studenten bestiller under menyvalget Bestillinger i Studentweb, og finner bekreftelsen i dokumentarkivet i Studentweb ca. 10 minutter etter at bestilling. Teksten blir flettet slik:


BEKREFTELSE

Universitetet i Oslo bekrefter at Fornavn Etternavn, født dd.mm.aaaa, er aktiv student på studieprogrammet Programnavn [studienivånavn dersom det ikke inngår av programnavnet]. Hun/Han er registrert som student semester år.

Studenten ble tatt opp semester år og har planlagt slutt semester år.

 

Universitetet i Oslo


Er aktiv student / er registrert som student

 • Teksten "er aktiv student på studieprogrammet" hentes fra Student samlebilde i FS dersom stduenten har studentstatus AKTIV eller PERMISJON, og der studierettsperioden ikke er passert.
 • Teksten "Hun/Han er registrert som student semester år" hentes fra registerkortet på dem som har registrert seg og betalt semestavgiften inneværende eller forrige semester.

Planlagt slutt hentes fra

 • studieprogrammets normerte studietid
 • feltet Planlagt slutt på Student samlebilde
 • semesteret som omfatter dato studierett - til

Annet

 • Enkeltemnestudenter uten opptak til program får ikke bestilt bekreftelse i Studentweb.
 • Studenter som er i sanksjonsperiode for "Utestenging ved egen institusjon" og "Utestenging og karantene ifm. skikkethetsvurdering" får ikke bestilt bekreftelse.
 • Studenter med flere aktive opptak på program, får én bekreftelse pr. program.
 • På andre FS-institusjoner inngår ikke kravet om betaling og registrering for at studenten kan få bekreftelse på at de er programstudent. Kravet gjelder altså bare UiO-programstudenter.
 • Nettsiden for studenter om Bekreftelser ble oppdatert 31.1.2020 etter en stille lansering 28.1.2020.
 • Unit har laget en nettside med info om digitale signaturer og verifisering av dem.
Publisert 28. jan. 2020 09:54 - Sist endret 15. juni 2020 14:34