Nyhetsbrev 3 i 2020: Rapport over undervisningsmeldte

Ny direkterapport mot FS i Tableau over undervisningsmeldte

Ny direkterapport mot FS i Tableau: undervisning

Etter ønske fra SV er det laget en ny Tableau-rapport med direkteoppkobling mot FS. Rapporten er laget med tanke på å ha oversikt over kapasitet på emner og undervisningspartier. 

Rapporten har en side som viser antall undervisningsplasser på et emne (Tall tilbud som skal gis på undervisningsenhet) mot antall studenter som har fått opptak på emnet, og en annen side som viser antall plasser på undervisningsparti mot antall studenter som har fått plass på undervisningsparti fra undervisningsaktivitet samlebilde. 

Det er angitt hvorvidt emnet, eller undervisningspartiene, har ledig kapasitet igjen, er fulle eller overbooket.

Publisert 7. sep. 2020 07:35 - Sist endret 7. sep. 2020 07:35