Ønsker 2013

Oversikt over UiOs ønsker til Samarbeidstiltaket FS vedrørende FS-utvikling i 2013

Innvilgende ønsker markeres med grønt

1 Modulvalg og datofelt for enkeltemner STATUS_EMNEADGANG (01.02.2013)

 • Behov for mindre sårbar administrasjon av enkeltemneordningen ved UiO
 • Ønsket etter enighet på FS-møtet 28. januar, sak 6, Utviklingsønske 2/2013 (STA)
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS' RT#1151232
 • Status: Behandlet i planleggingsgruppen 5. mars 2013 --> Overført til Studentweb-gruppen 13.5.2013. > Behovet blir forsøksvis løst i Studentweb3 med nye dato og klokkeslettfelt for Enkeltemneoppt i Undervisningsenhet samlebilde. Tas i bruk august 2016.

2 Vise brukernavn i rapporten FS565.001 Kandidatlister (10.3.2013)

 • Digital eksamen: Behov for IT-personell å kunne se brukernavn, navnet på kandidaten, studentnummer og kandidatnummer  i samme liste.
 • Ønsket etter enighet på FS-møtet 4. mars, sak 3 Utviklingsønske 4/2013 (JF)
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS'RT#1176562
 • Status: Løst til FS7.3, mai 2013

3 Omvendt virkning i Studentweb for feltet Planlagt slutt (2.4.2013)

 • Behov for at feltet Planlagt slutt på Student samlebilde fungerer i tråd med UiOs forskrift vedr. krav til progresjon.
 • Ønsket etter enighet på FS-møtet 4. mars, sak 5 Hva skal vi gjøre med feltet Planlagt slutt? Utviklingsønske 6/2013 (STA)
 • Innspillsdokument
 • Usits RT#1187923
 • Status: Behandlet i den nasjonale Studentwebgruppen 13. mai 2013: Flere andre institusjoner var uenig i endringsønsket, og ønsket ble således avslått.

4 Mobilitetsdata til CRIStin og FS via Studentweb (8.4.2013)

 • Ønsker at ph.d.-kandidaten selv skal registrere mobilitet via StudentWeb, og at dataene deretter legges i både FS og CRIStin.
 • Ønsket etter enighet på FS-møtet 8. april, sak 1, Utviklingsønske 7/2013 (FA)
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS'RT#1187951
 • Status: Tatt opp i nasjonalt møte 14. mai om Studentweb & Doktorgrad

5 Filter for Merknad i FS101.014 Behandlingsdokumenter (8.4.2013)

 • Rapporten viser opplastede dokumenter. Filtrering på merknaden vil gjøre at fakultetene får riktig utplukk til saksbehandling ved samordnet masteropptak.
 • Behov som følge av IHR lokalopptak
 • Ønsket etter enighet på FS-møtet 8. april, sak 5, Utviklingsønske 8/2013 (STA)
 • Innspillsdokument
 • Usits RT#1191797
 • Status: Løst i FS 7.3 (mai 2013)
  Vis-valg for merknad er tatt inn i rapporten FS101.014, når rapporten kjøres for lokalopptak. Videre er det også lagt til en filterfunksjon på merknaden, som gir oss et felt vi kan skrive inn hele eller deler av teksten vi ønsker å filtrere på.

6 Flere rader for romutstyr på en persontilpasning (22.05.2013)

 • Det er behov for å registrere flere rader med romutstyr på en persontilpasning. Det er kun plass til en kode/verdi i feltet ’Romutstyr’.
 • Tatt opp på FS-møte 13.05.2013, sak 10, Utviklingsønske 10/2013 (STA)
 • Innspillsdokument
 • Usits RT#1219161
 • Status: Behandlet i den nasjonale planleggingsgruppen 3.-4. september 2013. Løst i FSklient 7.4 (22. november 2013).

7 System for elektronisk registrering av studentenes fremmøte på undervisning (3.7.2013)

 • IHR på MF avdekket behovet og MN har også sendt inn behov
 • Tatt opp på FS-møter våren 2013 med utgangspkt. i utviklingsønske 1/2013 (MF)
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS'RT#1276416
 • Status: Videresendt til den nasjonale gruppen som skal arbeide med ny undervisningsmodul. Status høsten 2014: Mange deler av behovet løst i Fagpersonweb. Løst i Fagpersonweb/oppmøteweb sommeren 2015

8 Mulighet til å velge faggruppert karakterutskrift i FS600.001 (20.08.2013)

 • Mulighet til å velge faggruppert karakterutskrift er utelatt i den nye nasjonale standarden for karakterutskrifter i FS600.001
 • Tatt opp med usit i RT#1152750 (jf. FS-møtet 28.01.2013) og RT#1280326
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS'RT#1307027
 • Status: Behandlet i den nasjonale planleggingsgruppen 3.-4. september 2013. Kommer i FSklient 7.4 (22. november 2013). UiO må begrunne hvorfor utdanninningsplanbasert utskrift med emnekategorigrupperte overskrifter ikke kan brukes ved UiO. Utført.

9 Klokkeslett for undervisningsmelding start i FS408.001 og FS408.002 (22.8.2013)

 • Behov for felt og funksjonalitet for klokkeslett på dato for påmelding start og etteranmelding start i FS-rutine 408.001 Oppretting av undervisningsenheter og FS-rapport 408.002 Undervisningsenheter
 • Ønsket av MN i RT#1308764
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS'RT#1310111
 • Status: Behandlet i den nasjonale planleggingsgruppen 3.-4. september. Løst i FSklient 7.4 (22. november 2013).
  FS408.002 får også nytt visvalg: Skillelinje.
  Betyr at klokkeslett for våren 2014 må settes inn manuelt. Fakulteter med mange emner kan be fshjelp om sql-oppdatering.

10 Ønske om mulighet for lagring studentgrupper med kollisjonsfri undervisningstimeplan i FS (10.9.2013)

 • Ønske om lagring av kobling mellom emnekombinasjon/termin og undervisningsaktivitet og overføring av dette til timeplanleggingsystem
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS'RT#1324340
 • Status: Overført ekspertgruppe for ny undervisningsmodul. Løst i FS7.6 (oktober/november 2014)

11 Evaluering av nominsjonsløsningen for opptaket høsten 2013 (10.9.2013)

 • Ønske om forbedring av emneavklaringsystemet
 • Ønske om bedre rapport for søkere til innreisende utveksling
 • Ønske om logg av hvem som har nominert
 • Ønske om fjerning av forhåndsvalgt fødselsdato/kjønn i Nominasjonsweb
 • Ønske om at studenter får tilgang til partneropplastede dokumenter
 • Ønske om at studierettperiode beregnes automatisk av 159.001
 • Ønske om at nominerte studenter får mailen fra UiO og ikke fra den som nominerer dem
 • Innspillsdokument
 • Usits RT#1324346

12 Sortering av emnelister i FS-klienten (19.9.2013)

 • Ønske om at emnelister i FS-bilder blir lettere å sortere.
 • Ønsket av SV i RT#1293006
 • Tatt opp på FS-møtet 9. september, sak 2
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS'RT#1330929
 • Status: Behandlet på møtet i den nasjonale planleggingsgruppen 30. oktober 2013. Avvist. Man mener at det nye samlebildet Utdanningsplan løser behovet. UiO ser på mulighetene i det nye bildet, og kommer med ev. tilbakemelding.

13 Liste studieretter i FS451.001 Undervisningspåmeldte studenter (19.9.2013)

 • Ønsket av MN i RT#1306142
 • Tatt opp på FS-møtet 9. september, sak 4
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS' RT#1330927
 • Status: Behandlet på møtet i den nasjonale planleggingsgruppen 30. oktober 2013 og videresendte den til ekspertgruppen for ny undervisningsmodul.
  Løst desember 2014: Rapporten "FS451.001 Undervisningspåmeldte studenter" er endret som følger: Alle studieretter studenter har/har hatt vises i rapporten. I klientoppgradering FS7.6.2 (3?) (desember 2014?) kommer det også en grønn hake/rødt kryss som indikerer om studenten har studierett som gjelder gitt emne.

14 Ny nasjonal felleskode for studierettstatus: COTUTELLE (07.10.2013)

 • Ønsket av FA
 • Cotutelle-avtaler er en type samarbeid i ph.d.-utdanningen som innebærer at ph.d.-kandidater får opptak på ordinært ph.d.-program ved mer enn én institusjon, for å motta veiledning begge (alle) steder. Det er viktig for institusjonene å kunne registrere og hente ut informasjon om cotutelle-kandidater som har sitt primæropptak (og skal disputere) ved andre institusjoner.
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS' RT#1342913
 • Status Tatt opp på møtet i doktorgradgruppen 14.10.2013: Sendes UHRs nye vitnemålsgruppe.

15 Utvidelse av rutine 456.001 med sorteringsvalg og 456.002 til å kjøres for flere partier (21.10.2013)

 • Ønsket av Medisin
 • Ønsket handler om utvidelse av rutinene slik at medisin kan løse oppgaver de tidligere har løst utenfor FS
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS' RT#1350057
 • Status 30.10.2013: Videresendt til ekspertgruppen for ny undervisningsmodul

16 Utvidelse av rutine 408.001 Oppretting av undervisningsenheter (21.10.2013)

 • Ønsket av Medisin
 • Muliggjøring av kopiering av høst->vår og vår->høst ved oppretting av nye enheter, samt noe mer datokontroll enn i dag.
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket-FS' RT#1350057
 • Status 30.10.2013: Videresendt til ekspertgruppen for ny undervisningsmodul
Publisert 13. feb. 2015 10:08 - Sist endret 4. juli 2016 12:27