Ønsker 2014

Oversikt over UiOs ønsker til Samarbeidstiltaket FS/Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) vedrørende FS-utvikling i 2014. Se også Årsverk til videreutvikling av FS

Innvilgende ønsker markeres med grønt

1 Bestilling av webservice for en students undervisning (24.01.2014)

 • Til bruk for nytt system for personlige timeplaner
 • Innspillsdokumenter
 • Samarbeidstiltaket FS' RT#1424335
 • Status: Levert og løst 25.2.2014

2 Bestilling av webservice for en students eksamensinformasjon (27.01.2014)

 • Til bruk for nytt system for personlige timeplaner
 • Innspillsdokumenter
 • Samarbeidstiltaket FS' RT#1425743
 • Status: Levert, testet og løst 12.5.2014

3 Kommentar i tabell STUDPROGSTUD_OPPTAKSGRLAG til merknader i FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert (3.2.2014)

 • Klagenemda ved UiO har slått fast at masteremner som er del av opptaksgrunnlaget til master, ikke senere kan inngå i mastergraden. Behov for å markere disse personene i opptaksprosessen, på en måte som gjør at de fanges opp når grad skal utstedes.
 • Tatt opp i FS-møtet med fakultetene 3.2.2014
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket FS' RT#1431658
 • Status: Behandlet i Planleggingsgruppen 2.4.2014 og saken er satt på ønskelisten.
  Løst: Kommentar fra opptaksgrunnlag er tatt inn i rapporten etter kjøring av rutinen FS651.002. Endringen kommer i flis01, og etterfølgende FS-klient 7.5.02 i juni 2014

4 Bestilling av webservice for en students studieprogram (21.3.2014)

 • Bestilling av webservice for personlig studieprograminformasjon. Skal brukes til UiOs nye timeplansystem for studenter (med personlig timeplan) fra og med august 2014
 • Innspillsdokument
 • Samarbeidstiltaket FS' RT#1465424
 • Status: Levert, testet og løst 12.5.2014

5 Bestilling av webservice for undervisningsaktiviteter (3.4.2014)

 • Bestilling av webservice for informasjon om undervisningsaktiviteter. Skal brukes til UiOs nye timeplansystem for studenter (med personlig timeplan) fra og med august 2014, nærmere bestemt timeplanleggingssystemet.
 • Innspillet
 • Samarbeidstiltaket FS' RT#1474755
 • Status: Levert, testet og løst 12.5.2014

6 Bestilling av webservice for aktive emner (3.4.2014)

 • Bestilling av webservice for informasjon om aktive emner for et semester. Skal brukes til UiOs nye timeplansystem for studenter (med personlig timeplan) fra og med august 2014, nærmere bestemt timeplanleggingssystemet.
 • Innspillet
 • Samarbeidstiltaket FS' RT#1474756
 • Status: Levert, testet og løst 12.5.2014

7 Filtreringsmulighet i FS101.014 (4.7.2014)

 • Ønske om at parameteren «Land» inkluderes i sorterings- og filtreringsutvalg i rapporten FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM)/Mottatte dokumenter (lokal)
 • Innspillsdokumentet
 • FSATs RT#1542183
 • Status: Løst i FS7.5.5 (juli 2014)

8 Avhandlingstype i rapporten FS946.001 Antall dr. grader pr. grad og i FS958.001 'Avlagte dr. grader' (8.9.2014)

 • Ønske om at parameteren "Avhandlingstype" vises i rapporten FS946.001 'Antall dr. grader pr. grad.' og i FS958.001 'Avlagte dr. grader'.
 • Tatt opp i FS-møtet med fakultetene 8.9.2014
 • Innspillsdokumentet
 • FSATs RT#1592067
 • Status 5.12.2014: Løst i FS7.6.2 (desember 2014) Avhandlingstype er inkludert i rapportene FS946.001 og FS958.001. I FS958.001 er det også tatt med en summering sist i rapporten på type avhandling.

9 Fagområde og J/N i Stipendiatstilling i rapporten FS914.001 'Opplysninger i gradprotokoll' (8.9.2014)

 • Ønske om at parameterene "Fagområde" og J/N i Stipendiatstilling-feltet vises i rapporten FS914.001 'Opplysninger til gradprotokoll''.
 • Tatt opp i FS-møtet med fakultetene 8.9.2014
 • Innspillsdokumentet
 • FSATs RT#1592068
 • Status: Løst i FS7.6 i fsprod 5. november 2014

10 Brevtype-visning (11.9.2014)

11 Søknadsweb-kvittering ved opplastet dokument (11.9.2014)

 • Ønske om at det sendes automatisk kvittering fra Søknadsweb når søkere har lastet opp dokument, slik som det gjøres ved andre utførelser i Søknadsweb.
 • Tatt opp i  FS-møtet med fakultetene 8.9.2014
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1593918
 • Status: Løst i Søknadsweb2 (tidlig i 2016)

12 Nedtrekksmeny for land ved utenlandsk utdanning - Søknadsweb (11.9.2014)

13 Søknadsfrist for tidlig opptak

 • Ønske om visning av egen søknadsfrist for tidlig opptak i Søknadsweb. Det er tilrettelagt for det i FS, men mangler funksjonalitet i Søknadsweb.
 • Tatt opp i  FS-møtet med fakultetene 8.9.2014
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1594073
 • Status: Løst i Søknadsweb2 (tidlig i 2016)

14 Justering av FS-kalkulator ift. registrering av permisjoner/sykemeldinger vs. forlengelse for ferie for UiOs ph.d.-stipendiater

15 Frafallstatistikk for ph.d.-utdanning

 • Ønske om utfyllende rapporter som kan brukes til analyser av frafall og gjennomstrømning i ph.d.-utdanningen
 • Tatt opp i FS-møtet med fakultetene 26.05.2014
 • Innspillteksten
 • FSATs RT#1626239
 • Status 19.11.2014: Overført til ekspertgruppen for Doktorgradsmodulen.
  Status 18.5.2015 Løst:
  Til FS7.7.3 er det laget en ny rapport: FS944.003 Data for analyse av frafall og gjennomstrømming.
  Rapporten kan kjøres for et sted/studieprogram for en periode for avtalestart (studierett tildelt).
  Da informasjonen skal kunne lagres til fil, er det kun en rad per kandidat i utvalget. Dermed måtte noe av informasjonen slås sammen/forenkles:
  * Arbeidsgiver, arbeidsplass, finansiering, finansieringsperiode: Viser kun rad med hovedfinansiering. Dersom hovedfinansiering ikke finnes, vises rad med N for hovedfinansiering. Dersom flere rader for hovedfinansiering (eller N for hovedfinansiering), tas raden som strekker seg over lengst tid.
  * Veiledere: Alle veiledere vises - som en tekststreng
  * Permisjoner: Viser kun antall år (med to desimaler) studenten totalt har av permisjonstid
  Status 27.5.2015: Har endret uttrekket slik at alle veiledere tas med. Videre er dato_studierett_gyldig_til lagt til som egen kolonne.

16 Adresseliste for doktorander ifm. kreering

 • Ønske om en oversikt over doktorandenes personopplysninger ifm. kreering
 • Tatt opp i AFs FS-core-møtet 02.10.2014
 • Innspillteksten
 • FSATs RT#1627522
 • Status 19.11.2014: Overført til ekspertgruppen for Doktorgradsmodulen.
  Løst 19.3.2015: Ny rapport FS933.001 Adresseliste kreering laget. Kommer i FS7.7.1 (flis) og påfølgende klientoppgradering i mars/april 2015.

17 Utvidet antall tegn i feltet vilkarstatusnavn (22.10.2014)

 • Ønske om utvidet antall tegn i feltet vilkarstatusnavn
 • Tatt opp i  FS-møtet med fakultetene 20.10.2014
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1628208
 • Status 6.11.2014: FSAT har lagt ønsket på ønskelisten for endringer i opptaksmodulen. De vil gå gjennom listen i forbindelse med endringer til NOM-opptaket 2015.
  Status 29.11.2015: Blir løst i FS7.9 (våren 2016) Feltet vilkårstatusnavn er utvidet fra 250 til 4000 tegn.

18 FS718.002 Generering av emner i UP og defaultsemester (28.10.2014)

 • Ønske om at FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan legger inn obligatoriske emner selv om de ikke har defaulttermin registrert i emnekombinasjon samlebilde.
 • Tatt opp i FS-møtet med fakultetene 20.10.2014
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1633762
 • Status: Tatt opp i FS' Planleggingsgruppe 16.12.2014. Nedstemt. Vi kan opplyse saken bedre og sende den inn på nytt.

19 Fremvisning av registrert oppmøte i StudentWeb (4.12.2014)

 • Det lages nå funksjonalitet i Fagpersonweb for registrering av oppmøte på undervisning. I den forbindelse ønsker vi å enkelt kunne presentere for studentene at fremmøte er registrert slik at de selv kan følge med på dette. Vi ser for oss at StudentWeb er et fornuftig sted for å gjøre dette.
 • Del av system for fremmøteregistrering, jf. UiO-årsverket til videreutvikling av FS
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1667517
 • Status 27.7.2015: Klart til testing i Studentweb3 på fsweb-demo. Løst i Studentweb3 i juni 2016

20 Resultatutveksling - inkludere opplysning om studienivåkode på emner (9.12.2014)

 • Ønske om at resultatutvekslingen henter inn studienivåkoden fra Emne samlebilde og legger den lett synlig på Person eksternstudium underbildet Resultat.
 • Tatt opp på FS-møtet med fakultetene 8. desember 2014
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1670675
 • StatusLøst FS7.7 (februar 2015).

21 Slette eksamensmeldinger pga. obligatorisk aktivitet knyttet til undervisningsparti (9.12.2014)

 • Ønske om at rutine FS515.001 blir utviklet slik at man kan slette eksamensmeldinger som ikke har det obligatoriske i orden knyttet til undervisningsparti.
 • Tatt opp på FS-møtet med fakultetene 8. desember 2014
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1670729
 • Status: Løst i FS7.7 (februar/mars 2015). Rutinen FS515.001 er utvidet med mulighet til å kjøres for studenter som er deltaker på et bestemt undervisningsparti. Gjelder når rutinen kjøres for emne.

22 Utvidet valg for studieretning i 456.001 Påmelding av klasse til undervisning/ partiplassering (11.12.2014)

 • Ønske om at FS456.001 gis et nytt avhakingspunkt under "Studieprogram"/"Kull"/"Klasse" for "Studieretning" som medfører at studenter på angitt program og kull (og eventuelt klasse) kan meldes til undervisning i tråd med de valgmuligheter rutinen for øvrig allerede i dag gir.
 • Tatt opp på FS-møtet med fakultetene 8. desember 2014
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1673382
 • Status: Løst i FS7.7 (februar/mars 2015). Rutinen FS456.001 er utvidet med valg av studieretning.

23 Filter for mottstatkode i FS103.001 (16.12.2014)

 • Ønske om mulighet for å ta ut FS103.001 på møttstatus, eventuelt som filtreringsmulighet på møttstatus (MOTTSTATKODE).
 • Tatt opp på FS-møtet med fakultetene 8. desember 2014
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1676615
 • Status: Løst i FS7.7 (februar/mars 2015). Møttstatus er inkludert som parameter til rapporten, og inkludert som kolonne i bakgrunnsdataene for rapporten. Kan dermed også filtrere på denne om den kjøres for ALLE møttstatuskoder.

 

I tillegg diverse innspill i forbindelse med ny godkjenningsmodul, automatisk melding om forhåndsgodkjenning til Lånekassen, nytt bilde Utdanningsplan, ny mal for vitnemål og resultatutveksling.

Publisert 13. feb. 2015 10:08 - Sist endret 4. juli 2016 12:21