Ønsker 2016

Oversikt over UiOs ønsker til Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) vedrørende FS-utvikling i 2016. Se også Årsverk til videreutvikling av FS

Innvilgede ønsker markeres i grønn skrift.

Ønske Dato Innspillstekst FSAT RT# Status

Sende færre fødselsnummer til Bibsys.
Ønsket at AF/SSD

4.1.2016 Innspillstekst inkl. beskrivelse av løsning 2021076 Løst.
Implementert høsten 2016

FS408.001: Sette dato og tid for start enkeltemneopptak.
Ønsket at AF/SSD

FS-møte med fak. 19.10.2015.
Sendt til FSAT 4.4.2016

Rutinen FS408.001 - Oppretting av undervisningsenheter - mangler felt for å sette dato og klokkeslett for Start enkeltemneopptak. Vi anser endringen som en naturlig forlengelse av at nye felt på Undervisningsenhet samlebilde har kommet til og fått virkning i Studentweb3.

2115737

Løst januar 2017
Mulighet for å kunne søke i landlisten ved å taste første bokstav i landnavnet i 'Søknad samlebilde' og fanen 'Grunnutd.'.
Ønsket at AF/SOT
FS-møte med fak. 11.4.2016.
Sendt til FSAT 25.4.2016

Innspillstekst inkl. beskrivelse av løsningen i FS7.9.6

2136282 Løst i FS7.9.6 (oktober 2016)
Registrere/få hentet informasjon om utvekslingspersoner på studieretingsnivå.
Ønsket at HF (RT#2139956)
FS-møte med fak. 6.6.2016.
Sendt FSAT 6.6.2016
Innspillstekst
Løsning: Bildet Utvekslingsperson og rapporten FS270.001 er begge utvidet med visning av studieretningskode. Informasjonen utledes fra studieprogramstudenten for det studieprogram som er oppgitt for utvekslingsperson.
2176575

Løst i FS 8.0 (mars 2017)
 

Vurderingskombinasjon samlebilde: oppmøtetid.
Ønsket at AF/SSD

FS-møte med fak. 6.6.2016.
Sendt FSAT 6.6.2016
Innspillstekst 2176574 Løst i FS8.0 (mars 2017), inkl. Studentweb
Utvide antall tegn i kolonne MERKNADSTEKST i tabell FAGPROFIL.
Ønsket at AF/SOT
FS-møte med fak. 5.9.2016.
Sendt FSAT 13.9.2016
Innspillstekst 2275495 Løst i FS7.9.8, desember 2016
Utviklingsønske: FS216.001 hente inn eksterne resultat til søkermappene.
Ønsket at AF/SOT
FS-møte med fak. 5.9.2016.
Sendt FSAT 13.9.2016
Innspillstekst 2275496 --> 207818 Møte i opptaksgruppen 5.12.17: Saken prioriteres ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved anledning.

Melde seg på nytt til et emne i Studentweb, selv om tidligere bestått med høyeste karakter.
Ønsket at HF (RT#2240524)

FS-møte med fak. 5.9.2016.
Sendt FSAT 13.9.2016

Innspillstekst inkl. begrunnelse for avvisning fra FSAT
 

2275587 Avvist 21.9.2016

Søknadsweb - hake for Fullfører utdanning dette semester.
Ønsket at AF/SOT

Sendt FSAT 11.10.2016


Innspillstekst

207639  
Åpne FS352.001 Semesterkvittering med default utplukk 'Bestilling' i stedet for 'Alle'.
Ønsket av AF/SSD
Sendt FSAT 18.11.2016 I forbindelse med at digitalt studentbevis er tilgjengelig og man kan bestille semestrekvittering i Studentweb, ønsker vi vi at rapporten FS352.001 Semesterkvittering åpnes med default utplukk 'Bestilling' i steden for 'Alle'. 209648

Løst. Endringen kommer til FS8.0.5 (september 2017)

Default valg er omgjort til "Bestilling". Valget Alle er flyttet nederst i listen.

Vise frem begrenset studierettstatus fra Student samlebilde i Studentweb.
Ønsket av MN (RT#2314532)

FS-møte med fak. 5.12.2016.
Sendt FSAT 12.12.2016
Innspillstekst 210768 Løst i slutten av mai 2017. Info på forsiden i Studentweb. Se mer i FS nyhetsbrev 4 i 2017

Emneprioritering og utdanningsplan – emne, feltet Opptatt for emner med manuell påmelding til undervisning- og eksamen.
Ønsket av MED (RT#2348888)

FS-møte med fak. 5.12.2016.
Sendt FSAT 14.12.2016
Innspillstekst 210882 Løst i FS8.0.9 (ca. februar 2018) ved ny rutine FS510.003 Oppmelding av utdanningsplanemner til undervisning og vurdering.

Emneprioritering og Emne samlebilde feltet Studentweb Oppmelding (STATUS_TERMREGMULIG).
Ønsket av MED (RT#2348888)

FS-møte med fak. 5.12.2016.
Sendt FSAT 14.12.2016
Innspillstekst 210885 Rettelse produksjonssatt 11. jan. 2017

Emneprioritering og FS718.007 Sletting av emne med prioritering, uten opptak.
Ønsket av MED (RT#2348888)

FS-møte med fak. 5.12.2016.
Sendt FSAT 14.12.2016
Innspillstekst 210883

Løst i FS8.0.5 (september 2017)

Rutinen FS718.007 er endret slik at en kan velge om emne skal slettes eller oppdateres med N for opptatt.

 

Publisert 26. nov. 2015 12:27 - Sist endret 13. mai 2019 13:17