Ønsker 2019

Oversikt over UiOs ønsker til de nasjonale FS-utviklerne i Unit i 2019.

Unit=Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Innvilgede ønsker markeres i grønn skrift under Status.

Dato sendt inn Units RT# Ønske Innspillstekst Status
11.01.2019 331077 Flere tegn i feltene for "Navn" i vurderingskombinasjon samlebilde:
Ønsket av MF.
Innspillstekst Sendt den nasjonale gruppen for vurdering (Jira-sak FS-773).
Purret 7.10.2019 i RT#331077. Svar: Stor endring, kan ikke ventes med det første.331077331077
23.01.2019 331993 Nytt FS-API.
Ønsket av studieavdelingen.
Innspillstekst

24.1.2019: Lagt til utvikling. Funksjoner for bastjenester har høy prioritering.

3.3.2020: Mye er levert, men ikke alt.

04.02.2019 332955 Studienivå i FS408.002 og FS508.002.
Ønsket av SV.
Innspillstekst

18.2.2019. Lagt til ønskelisten for vurdering (Jira-FS-797)

20.03.2019 337034 Resultatutveksling og sletterutiner for ubrukte resultater.
Ønsket av studieavdelingen.
Innspillstekst

Unit inkluderer ønsket i arbeidet med å få på plass sletterutiner av personopplysninger i FS.

09.05.2019 341999

FS226.003: Inkludere kullbegrensning.
Ønsket av SV.

Innspillstekst

Løst i FS8.2.5 (rev. 3): FS226.003: Ny kolonne for kullbegrensning. For emner vises også siste undervisningstermin.

16.05.2019 342761 FS754.001 fjerne privat mobilnummer til ansatte.
Ønsket av JF.
Innspillstekst se RT#3406014 Løst i FS 8.2.5 (revisjon 3) sommer 2019. Nytt Vis-valg: Kontaktinformasjon (for fagpersoner). Mobilnr. er fjernet fra rapporten.
21.05.2019 343200

Utvidelse av nytt FS-API om emner:
Ønsket av studieavdelingen.

Innspillstekst Behandlet i FS' nasjonale planleggingsgruppe i juni 2019: Nedprioritert per nå, da Unit har svært mange andre FS-API-ønsker. I dette tilfellet finnes et alternativ: studieinfo2.
23.05.2019 343507 Utveksling: Endre avtaleid – inkludere eksternt sted.
Ønsket av studieavdelingen.
Innspillstekst UiO må spesifisere bedre.
23.05.2019 343509 FS214.001 Send e-post: Knapp for ‘Sett som default’.
Ønsket av studieavdelingen.
Innspillstekst Løst i FS8.2.5 (sommer 2019). Knapp «Sett som default» innført for å ta vare på avsender-adresse til neste gang rapporten kjøres.
04.06.2019 344673 SW3: Endre veivalg: ikke slette meldinger.
Ønsket av FS-møtet 3.6.2019.
Innspillstekst Units Jira-sak STWJS-2307
04.06.2019 344683
  • Begrense antall emner en student får melde seg til pr. semester?
    Ønsket av FS-møtet 9.10.2017.
Tilsvarer notatet fra 2017. Diskutert i FS Planleggingsgruppe juni 2019: Avvist, se begrunnelse
09.07.2019 356327 Emnekombinasjon samlebilde: Felt for siste lovlige semester å velge inn emnegruppe.
Ønsket av HF og SV
Innspillstekst Løst med nytt felt i FS-klient 8.2.8 rev. 1 (november 2019). I Studentweb i januar 2020.
08.08.2019 362169

Synliggjøre påloggingsalternativene for Studentweb o.l.
Ønsket av Houston og studieavdelingen

Innspillstekst

Løst
18.12.2019: Søknadsweb v. 2.4.5.5.1. 

7. aug. 2020 i
Studentweb v. 3.3.22

20.09.2019 366397 Endringslogg fra und.akt. samlebilde om to LMS-felt.
Ønsket av studieavdelingen.
Innspillstekst Løst mars 2020, i FS8.2.10.
Jira FS-949.
29.10.2019 368646 FS158.001 for lokale opptak.
Ønsket av studieavdelingen
Innspillstekst Oppfølging av Unit RT#260790 fra sommeren 2018. Lagt på Units ønskeliste sak FS-897
29.10.2019 368653 Dr.gradsmodul: Opprette ny finansieringstype/finanskildekode:
Ønsket av studieavdelingen.
Innspillstekst

Løst ca. mars 2020. Les om løsningen nederst i innspillsteksten.
Units Jira FS-940

12.11.2019 369578
Eget bilde for grunnutdanning.
Ønsket av studieavdelingen.
Innspillstekst 13.11.2019: Lagt på ønskeliste, Units Jira-sak FS-907
27.12.2019 372360 Sluttdato for politiattest ved avsluttet studierett.
Ønsket av UV.
Innspillstekst. Se beskrivelse av løsningen øverst i innpillsteksten. Status 7.7.2020: Løst i FS database 8.2.7 (høst 2020)

Units Jira FS-942. Se også innspill fra OsloMet om sletting


 

Publisert 11. des. 2018 14:07 - Sist endret 7. aug. 2020 15:01