Ønsker 2020

Oversikt over UiOs ønsker til de nasjonale FS-utviklerne i Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Unit i 2020.

Ønsker som er innvilget av Unit markeres i grønn skrift under Status.

Endringsønsker sendt til Unit

Dato sendt Unit Units RT# Ønske Innspillstekst Status
08.01.2020 373146 Autocomplete i nedtrekksmenyer.
Ønsket av MN, bearbeidet av studieavdelingen
Innspillstekst

29.1.2020: Innføres i bildene Kommisjon med sensor og i Student samlebilde. Saken er satt på ønskelisten. Unit Jirasak FS-943

17.01.2020 373941 Navn med STORE BOKSTAVER.
Ønsket av studieavdelingen
Innspillstekst 15.2.2020 Løst i FS8.2.5 (flis05) [ca. mars 2020];

Ved nyregistrering av person der etternavn eller fornavn kun inneholder små eller kun inneholder storebokstaver, så settes stor forbokstav i alle navn.

En egen jobb vil ved oppgradering til FS8.3 gjøre en slik oppdatering for eksisterende personer.

29.1.2020: FS planleggingsgruppe støttet at det innføres for retting av bare små eller bare store bokstaver. Saken er satt på ønskelisten. Unit Jira-sak FS-944
16.3.2020 380157 Logging i fanen persontilpassing.
Ønsket av JF (RT#3773637)
Logging i fanen Person.tilp i bildet [studvurd] Lagt på ønskelisten til ekspertgruppe for vurdering (Jira-FS-965
16.3.2020 380158 Tilrettelegging: Forhåndsverdi Innvilget=J.
Ønsket av MN (RT#3789831)
Tilrettelegging: Forhåndsverdi Innvilget=J når eksamenstilpassingen opprettes via vurderingsmeldingen Lagt på ønskelisten til ekspertgruppe for vurdering (Jira FS-964)
07.04.2020 382613 Skille uttaksdato og innleveringsdato i FS-rapporter.
Ønsket av MF
Skille uttaksdato og innleveringsdato i FS-rapporter. Status 24.06.2020: Registrert på ønskelisten for vurdering.
(Unit Jira-referanse FS-973)
22.06.2020 393170 Studentweb: Gjenta eksamen etter karakteren Bestått.
Nødvendig konsekvens etter korona-tiltak. Vurdert av studieavdelingen

Innspillstekst med beskrivelse av saksgang og omfang.

Løst 24.06.2020 i prod på UiO.
23.06.2020 393296 Søknadsweb: endre svar før søknadsfrist.
Ønsket av sommerskolen i RT#3904652.
Innspillsteks 3. juli 2020: Unit prøver å få til noe i løpet av høsten 2020.
23.06.2020 393311 Undervisningsmodulen: Mulighet til å skille mellom termin 1 og senere terminer i rapporter.
Ønsket av MF i RT#3915371

Innspillstekst

 

 
25.06.2020 393778 Søknad samlebilde: Markøren i søkernr.-feltet, ikke f.nr.-feltet.
Ønsket av studieavdelingen.
Innspillstekst 10.7.2020: Lagt på Units ønskeliste.
(Jira-sak FS-977)
22.07.2020 399063 Samkjørt undervisning - oversikt.
Ønsket av MN i RT#3738664
Ønske om mulighet for å kunne ta ut tilbud-/vente-/avslagsliste for emne(-klone-)par samtidig.

22.9.2020: Satt på Units ønskeliste som 2. prioritet.
30.9.2020:Løset i FS8.2.13 9. november 2020: 
FS470.001-004: Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste: Nytt parameter: Inkludér emner med samkjørt undervisning. Når denne krysses av vil også meldinger til emner som har minst en undervisningsaktivitet som er samkjørt med emnet rapporten kjøres for, tas med. Emnekode for samkjørt emne vil vises i parentes til høyre i rapporten.

12.11.2020 408501 Ekstra kolonne i FS933.001 Adresseliste kreering. 
Ønsket av studieavdelingen.
Ekstra kolonne i FS933.001 Adresseliste kreering Løst i FS8.2.14 (tidlig 2021). Kolonner for landnr. og landnavn for personens hjemland er tatt med i FS933.001. Det er lagt på et vis-valg for visning av hjemland i rapporten. Per default er denne ikke valgt.
20.11.2020 408986 FSWS for nytt økonomisystem under DFØ.
Ønsket av LOS
Beskrivelse av FSWS-bestillingen  
24.11.2020

409251

Ny rutine for behandling av oppmøtedata.
Ønsket av MF i 2019, bearbeidet av DIG i 2020

Innspillstekst  

Ønsker sendt fakultetene for ev. tilbakemelding

Ønsker studieavdelingen er positive til. Fakultetene bes gi tilbakemelding med forbedringsforslag eller ankepunkter mot at ønsket sendes til Unit.

Dato oppført på listen Frist for tilbakemelding Ønske Innspill fra fakultetene og status
19.12.2019 10. januar 2020 Autocomplete i nedtrekksmenyer OK fra SV, MN, HF, MF.
Sendt Unit 8.1.2020
10.01.2020 17. januar 2020 Navn med STORE BOKSTAVER OK fra UV og HF, noen spørsmål fra ISS integrert i ønsketeksten.
Sendt Unit 17.01.2020
6.3.2020 13. mars Ønske om mulighet for å kunne ta ut tilbud-/vente-/avslagsliste for emne(-klone-)par samtidig. Ingen negative tilbakemeldinger.
Sendt Unit 22.7.2020.
6.3.2020 13. mars Logging i fanen Person.tilp i bildet [studvurd] Ingen negative tilbakemeldinger. Sendt Unit 16.3.2020
6.3.2020 13. mars Tilrettelegging: Forhåndsverdi Innvilget=J når eksamenstilpassingen opprettes via vurderingsmeldingen

Ingen negative tilbakemeldinger.
Sendt Unit 16.3.2020

31.3.2020 7. april Skille uttaksdato og innleveringsdato i FS-rapporter Ingen negative tilbakemeldinger.
Sendt Unit 7.4.2020
5.11.2020 12. nov. 2020 Ekstra kolonne i FS933.001 Adresseliste kreering Ingen negative tilbakemeldinger.
Sendt Unit 12.11.2020
Publisert 13. nov. 2019 08:16 - Sist endret 26. nov. 2020 14:21