Sette kunngjøringsdato med 508.004

Spilt til usit i RT#395655

Løst i FS6.5 høsten 2009

FS-rutinen 508.004 - Oppdatering av frister for vurderingsenhet også
burde kunne brukes til å sette kunngjøringsdato.

UH-loven er endret med virkning fra 1/1-09 slik at den nye fristen for å
be om begrunnelse er én uke etter kunngjøring, og da er vi nødt til å
legge inn denne datoen i FS og det hadde spart mange for mye arbeid å
gjøre det ved en rutine. RT: 359664.395655

Publisert 23. apr. 2009 10:46 - Sist endret 27. feb. 2013 18:08