Hvor registrere tittel på masteroppgaven i FS?

Løst i FS6.3

Kan Tittel - original og Tittel - engelsk på SOppg oppdateres til feltet Oppgavetittel på Vurd.melding, og til Oppgavetittel Original og Engelsk på Student samlebilde, underbildet Emne og omvendt frem til det foreligger resultat på vurderingsmeldingen?


Status: Løst i FS6.3. Se brukerveiledning for å registrere tittel på oppgave.

Publisert 2. mars 2009 12:23 - Sist endret 9. okt. 2015 17:56