Endring fra flerterminsemne til færreterminsemne

Vi har behov for kunne håndtere flerterminsemner som endrer antallet terminer fra flere til færre (f.eks. fra 2 til 1 eller 4 til 2), slik at de fremkommer i utdanningsplanen over færre terminer og at emnene får riktig eksamenstermin. Vi vil unngå å måtte opprette nytt emne i disse tilfellene.
 
Vi har behov for at endringen blir tatt hensyn til i rutinen 159.001, pluss andre rutiner som legger emner i utdanningsplanen, samt når studenten selv legger emnet i planen via StudentWeb.

Vi tenker at Emne samlebilde > Und.termin sikkert ville være et egnet sted å kunne registrere endringen, f.eks. som et felt aktiv J/N eller felt for å angi år og termin und.terminen gjelder.

Status pr. 19. januar 2010: Ønsket kom ikke blant 1. eller 2. prioritetene på møtene i den nasjonale StudentWeb-gruppen 1. sep. 2009 eller 19. jan. 2010. Det er en stor jobb å endre.
Det fungerer altså slik at man må opprette et nytt emne når emnet endrer antall terminer fra flere til færre - og det er studenter som har emnet i planen bakover i tid.

usit RT#385428

Publisert 6. mai 2009 16:45 - Sist endret 15. feb. 2010 07:33