For enkelt å lagre Frie emnevalg = J på Emnekombinasjon samlebilde?

Status 19. januar 2010: Tatt opp i den nasjonale StudentWeb-gruppen 19. januar 2010. Behovet ble ikke prioritert blant 1. og 2. prioritetene.

Vedr. Emnekombinasjon samlebilde: feltet Frie emnevalg i hoveddelen av bildet og underbildet Frie emnevalg. Vi har opplevd at enkelte, ved ukyndig bruk/tastefeil, har satt J i feltet Frie emnevalg i Emnekombinasjon samlebilde, uten at de samtidig har begrenset valgfriheten i underbildet Frie emnevalg. Konsekvensen av en slik glipp er at studenten får studierett til samtlige emner på samtlige nivåer ved UiO, dersom studenten fyller forkunnskapskravene. Kunne muligheten til å gjøre slike glipper begrenses på en eller annen måte? Det kunne f.eks. løses ved at dersom man setter Frie emnevalg = J, må valgfriheten være begrenset av minimum én rad på underbildet Frie emnevalg? Usit RT#445238.
Publisert 9. sep. 2009 09:24 - Sist endret 25. jan. 2010 14:34