Automatisk oppdatere vekting på Emne i plan til vurderingsmelding (RT:546881) MN

Status: Under behandling

Ønsker endring i FS: Dersom det er registrert Vekting kval./Individuell vekting under Detaljer på Emne i plan på Student samlebilde, skal vektingen automatisk kopieres til Ind.vekting på vurderingsmeldingen.

Dette for å sørge for riktig sp.-uttelling på emner med individuell vekting selv om studenten trekker eksamensmeldingen.
Publisert 5. mars 2010 19:47 - Sist endret 8. mars 2010 12:39