Velge frie emner hvis emnet har Krev valgt i utd.plan = J (STA)

Sendt inn 14. mars 2011

Begrunnelse: På bestemte programmer ønsker vi at studentene kun skal få studierett til fritt valgte emner dersom de velger emnet i utdanningsplanen.

Beskrivelse av problemstillingen

I dag er det slik at emner med Krev valgt i utdanningsplan = J må legges manuelt inn i utdanningsplanen for at studenten skal få studierett dersom emnet velges blant emner under Frie emnevalg.

Hva ønskes gjort?

Vi ønsker endring i funksjonaliteten til emner i feltet Krev valgt i utdanningsplan = J på kartotekkort Studieprogram under Emne samlebilde. Vi ønsker at det skal tillates at emner kan velges og legges i utdanningsplanen ved søk i fritt valgte emner i utdanningsplanen i StudentWeb hvis Emnekombinasjon samlebilde feltet Frie emnevalg = J og begrensningen i underbildet Frie emnevalg har Studierettkrav = J.

Løsningsforslag

Når et emne i Emne samlebilde > Studieprogrammer > feltet Krev valgt i utdanningsplan har J, så skal det tillates at emnet blir valgt inn i utdanningsplanen også blant søk i fritt valgte emner i utdanningsplanen i StudentWeb dersom Emnekombinasjon samlebilde > Frie emnevalg = J og kartotekkort Frie emnevalg er begrenset ved Studierettskrav = J. 

Vurdering av konsekvenser

Vi kan følge opp utdanningsplanene bedre uten
- enten å legge inn fritt valgte emner i utdanningsplanen manuelt for at studenten skal få studierett til emnet
- eller åpne helt for at alle studenter på studieprogrammet får studierett til emnet (koble sammen emne og studieprogram)

Publisert 14. nov. 2011 10:19