Skille mellom info i StudentWeb og på semestersiden (RT:500015) SV

Status: STA trenger flere eksempler på situasjoner der behovet for informasjon som bare skal ut på semestersiden og noe annet som bare går ut i StudentWeb.

SV ønsker mulighet til å skille om informasjon skal ut på semestersidene eller StudentWeb eller begge deler. Vi trenger et merknadsfelt som bare går til semestersiden.

Feltet Kommentar vurdenhet (Studentweb) går ut både til semestersidene og til StudentWeb, og vises for samtlige eksamensemeldte. Feltet er dermed ikke egnet for informasjon som bare skal gå til enkelte grupper av eksamensmeldte.

Tekst i feltet Merknad på Vurderingsenhet samlebilde går ikke ut på StudentWeb og heller ikke på semestersiden.

Publisert 22. des. 2009 18:19 - Sist endret 22. des. 2009 18:35