Emner når sensur protokollført, men kunngjøres senere (RT 541020) SV

Status november 2012: Notert til kravspesifikasjonen for Studentweb3  

Kan vi i StudentWeb få en bedre visning av emner der
- sensur er protokollført, og
- kunnsgjøringsdato er registret,
- men kunngjøringsdatoen ennå ikke er nådd?

Vi har behov for visning av emnet med kunngjøringsdato enten på innsynssiden Resultater eller på innsynssiden Eksamensmeldinger.

Gjerne også på registreringssiden Meldinger til undervisning og eksamen i stedet for streken (-), men ser det kan bli vanskelig å innfri.

For alle alternativer ønsker vi at informasjon om kunngjøringsdato skal fremkomme slik den i dag gjør i utdanningsplanen: Res. kunngjøres [dato].

Årsaken til behovet er at studenten - inklusive de uten utdanningsplan - har behov for å være sikker på at eksamensmelding og besvarelsen ikke plutselig har blitt borte vekk kort før kunngjøring.

I situasjoner der sensuren blir ferdig i god tid før fristen, ser vi at problemet ville forsvunnet dersom vi flyttet kunngjøringsdatoen frem til protokollføringsdatoen, men det er ikke ønskelig fordi:
- saksbehandler skal kunne registrere og protokollføre sensur i et hensiktsmessig rekkefølge alt etter som f.eks. ulike eksamenskommisjoner er ferdig med sensurarbeidet i ulikt tempo,
- alle kandidatene på emnet skal få informasjon om sensuren samtidig,
- frister for begrunnelse og klage skal være forutsigbare for studenten i god tid før kunngjøring.

Sendt usit 26.2.2010 RT#544275

Status 5.3.2010. På usits liste over ønsker som skal gjennomgås på neste møte i den nasjonale StudentWeb-gruppen i september 2010.

Jira STW-663

Publisert 26. feb. 2010 10:12 - Sist endret 9. okt. 2015 17:56