Opplysning om siste reg. semester på FS250.001 (RT: 457791): UV

Spilt til usit i RT#511629 Løst januar 2010

Når det gjelder studenter vi skal inndra grunnet manglende progresjon
kommer det ikke ut noe for når studentene sist var registrert (siste.reg.)
fra rapporten 250.001.

Sist reg. kommer på de andre rapportene som ikke møtt og studenter som
har mer enn 2 semesters fravær.

Publisert 6. okt. 2009 14:46 - Sist endret 27. feb. 2013 18:07