Kontroll av brukere og rettigheter i FS

For å ha kontroll over hvem som har tilgang til FS, sender Avdeling for studieadministrasjon ved Seksjon for digitale tjenester ut lister over brukere og deres rettigheter til fakultetenes FS-koordinatorer. Listen sendes ut minst en gang i året, og kan sendes oftere etter ønske fra fakultetene. Når listen er mottatt, må den kontrolleres opp mot de ansatte ved fakultetet og deres arbeidsoppgaver, og sendes tilbake til Avdeling for studieadministrasjon med opplysninger om endringer.

Endringer som må meldes inn

Følgende brukerendringer må meldes inn til Avdeling for studieadministrasjon ved Seksjon for digitale tjenester:

  • brukere som har hatt en endring i arbeidsoppgavene slik at de ikke har behov for de samme rettighetene i FS som tidligere
  • brukere som har sluttet ved fakultetet
  • brukere som mangler (ikke blitt flyttet over fra sitt forrige fakultet)
  • brukere som har byttet arbeidsplass ved fakultetet (ny stedkode)
  • brukere som mangler rettigheter de trenger

Brukerkontoer som ikke er brukt på tre måneder låses for innlogging av Avdeling for studieadministrasjon ved Seksjon for digitale tjenester og må låses opp før de kan brukes igjen. Kontoer som har vært låst i ett år vil bli slettet.

Oversikt over siste kontrollerte lister

 

Fakultet
Tidspunkt
TF
Februar 2019
JF
Februar 2019
MF
Mai 2019
HF
Februar 2019
MN
Februar 2019
OD Februar 2019
SV Februar 2019
UV Februar 2019
AF Februar 2019
Andre Februar 2019

 

 

 

 

Publisert 11. sep. 2008 15:04 - Sist endret 15. mai 2019 13:50