Rettigheter i vurderingsmodulen

Oversikt og forklaring av roller som gir rettigheter i vurderingsmodulen

 

FS_OBLIG

Tilgang til å utføre registrere godkjenning av obligatoriske aktiviteter i bildet Godkjenning av obligatorisk aktivitet. Rollen gir ingen tilgang til å gjøre registrering i bildet Sensurregistrering.

FS_PLANSTUDENT3

Rollen dekker rutine-kjøring for programstudenter. Relevant for å kjøre rutinen FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering.

FS_EKS1

Rolle som inneholder grunnleggende rettigheter for oppdatering av vurderingsmeldinger og kjøring av de fleste eksamensrapporter.
Gir tilgang til underbildene i vurderingsenhet samlebilde.
Karakterutskrift dekkes ikke av denne rollen.

 • vurderingsmeldinger
 • registrering av sensur

FS_EKS2

Rollen tar for seg vedlikehold i hoveddelen av Vurderingsenhet samlebilde.

Rollen dekker

 • oppdatering av eksamensklager
 • oppdatering av spesialtilpasning for eksamen
 • automatiske oppmeldingsrutiner
 • kandidatnummerering
 • karakterberegning
 • protokolloverføringer
 • eksamensplanrutiner
 • frister i vurderingsenhet samlebilde

FS_EKS3

Denne rollen innholder rettigheter for direkte oppdatering av eksamensprotokollen (deleksamen, eksamen emnesamling).
Videre inneholder denne leserettigheter til protokollenes endringslogger og eksekvering av kontrollrutiner for protokollene (inklusive gradprotokollens kontrollrutiner).
Det er kun et fåtall saksbehandlere på institusjonen som skal tildeles denne rollen!

FS_EKSKLAGE

Registrere klager i bildet Begrunnelse og klage.

FS_STUDIE1

Inneholder oppdateringsrettigheter for de fleste studieelementtabeller. I forhold til vurderingsmodulen gir den rettigheter til:

 • vedlikehold av vurderingskombinasjoner. Rettigheter i bildet Vurderingskombinasjon samlebilde.
 • oppretting av Vurderingstid (Emne samlebilde > Vurd.tid).

FS_VURD

Rettigheter til å jobbe med grunnlagsdata i vurderingsmodulen.

 • vedlikehold av vurderingskombinasjoner. Rettigheter i bildet Vurderingskombinasjon samlebilde.
 • oppretting av Vurderingstid (Emne samlebilde > Vurd.tid).
Publisert 16. okt. 2009 12:26 - Sist endret 9. okt. 2015 17:56