FNR-instruks for ADA (og kanskje SSO/SIS etterhvert)

Nedlasting av nye endringer

FNR-bestillinger registreres i Nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=16426&lang=no

For å hente innsendte, velg skjemaer og deretter Fødselsnummerendringer i FS:

nettskjema1

Last ned tabseparert fil. Ikke slett alle besvarelsene før filen er lastet ned og kopiert, men husk å gjøre det etterpå.

Markér alt uten overskriftene i tekstfilen og kopier:

Lim deretter dette inn nederst i følgende excelfil:

file:\\palton\sta-felles\SST\Administrative_datasystemer\FS\FNR\FNR-endringer.xlsx

excel

Husk å registere i excel-filen når endringene er utført.

Deretter kan endringene utføres i FS

For "Kun endring" er det enkelt:

For SO-søkere ("NOM-søknad finnes"):

Ikke kjør rutinen, men

For sammenslåing:

Dette bør kun gjøres av ADA. Da det ofte krever "alle rettigheter", og en del rader må slettes med sql.

 Fødselsnummer-typer i prioritert rekkefølge

  1. Ekte fødselsnr ddmmyy xxxxx (eks 041185 44004). Vanligvis er personnr mellom 14000 og 50000.
  2. D-nummer [d+4]dmyy 0xxxx (eks 441185 01100). Personnr begynner alltid med 0 "null".
  3. S-nummer dd[m+5]myy 1xxxxx (eks 046185 13010). Personnr er vanligvis mellom 10000 og 14000.
  4. FS-nummer dd[m+5]myy 9xxxxx (eks 046185 90010). Personnr er fra 90000 og oppover.

Det skal aldri endres til en fødselsnummer-type med lavere prioritet.