Godkjenning og godskriving

Bildet Godkjenningssak samlebilde
Bildet Person Eksternstudium
Underbildet Resultater (Person Eksternstudium > Resultater)
Vekting av studiepoeng ved overlapp med UiO-emne
Rapporten FS801.001 - Godkjenningsopplysninger

De to begrepene godkjenning av utdannelse (eksamen avlagt på institusjon som ikke omfattes av lov om universitet og høyskoler) og godskriving av utdannelse (eksamenen avlagt på institusjon som omfattes av lov om universitet og høyskoler) dekker ulike saksfelt. Likevel blir disse behandlet relativt likt i FS, og vi kan derfor vise et eksempel som dekker begge områder. Det er viktig å registrere ekstern utdanning på en slik måte at denne kan brukes i andre deler av FS enn godkjenningsmodulen. Eksterne eksamener kan nemlig innpasses i utdanningsplaner ved at den erstatter et annet emne, og de kan komme med på vitnemål.

Lov om Universitet og høyskoler (Ekstern lenke)

Innpassing av intern og ekstern utdanning i utdanningsplan

Bildet Godkjenningssak samlebilde

Sørg for at det lyseblå feltet Type sak er utfylt. Det brukes til rapportering.

Underbildet Eksternstudium
Etter at du enten manuelt har laget et eksternstudium på en student i bildet Person Eksternstudium eller det automatisk er opprettet et eksternstudium som følge av at du i godkjenningssak samlebilde har hentet inn eksterne norske resultater, kan du finne igjen eksternstudiumet i dette underbildet.
Sørg for å knytte godkjenningssaken til riktig eksternstudium, slik at godkjenningssaken blir knyttet til riktig eksternstudium blir registrert på rett sted.

 


Gjennomgang av noen av feltene i Godkjenningssak samlebilde

Type sak: Legg inn type godkjenningssak. Trykk på trekantpilen ved feltet for å se de ulike typene.
Merknader til type godkjenningssak:

Saksnr: En student kan ha flere godkjenningssaker. Disse holder man orden på med løpenumre.
Søknad: Feltet er laget for at for studenter skal kunne søke godkjenning i Studentweb3 og at det de skriver vil være synlig for saksbehandler i dette feltet. Fra 2017: Feltet er ikke skrivbart for saksbehandler. 8. februar 2017: Tekster som saksbehandler har lagt inn i feltet i perioden mai 2013 - februar 2017 er flyttet nederst i feltet Merknad (rett ved siden av).
Merknad: Generelle merknader angående godkjenningssaken. Her kan du skrive inn opplysninger til bruk i saksbehandlingen.
Status behandling: Viser status på saken. Trykk på trekantpilen ved feltet for å se de ulike sakstatusene og deres betydning. Pass på å sette saken som BEHANDLET om den er ferdig. Da blir dato for ferdigbehandlet automatisk fylt ut. 

Knapper på høyre side

'Generer innpassingssak': Oppretter innpassingssaken fra en forhåndsgodkjenning. Data fra forhåndsgodkjenningssaken blir da tatt med inn i den nye saken.
'Eksternstudium': Etter at du har fylt ut feltene i dette bildet kan du åpne bildet Person Eksternstudium, for å fylle ut informasjon om den eksterne utdannelsen.
'Hent ekstern norsk utdanning', se egen veiledning.

 

Bildet Person Eksternstudium

Se egen veiledning for 'Hent ekstern norsk utdanning'.

Land: Landet hvor utdannelsen er tatt.
Institusjon: Nummerkode for hvilken institusjon utdannelsen er tatt ved. Det er viktig at dette feltet fylles ut, siden institusjonsnavnet vises på vitnemål.

Du kan søke etter institusjonsnummer ved å trykke Ctrl-T i institusjonsfeltet eller bruke knappen '...' ved siden av. Da får du opp et vindu for å søke på institusjoner. Finner du ikke institusjonsnummeret, kan du kontakte fshjelp@admin.uio.no.

 

Resultater (underbilde)

Se egen veiledning for 'Hent ekstern norsk utdanning'.

Her registreres de eksterne eksamenene tatt ved den institusjonen du har lagt inn i øvre del av bildet Person Eksternstudium.

Nr: Løpenummer for eksterne eksamener knyttet til den institusjon hvor eksamen er avlagt.
Kategori: Plasserer eksamenen på vitnemålet. Merk at denne kan stilles i senere i andre bilder, blant annet i bildet utdanningsplan når man har det eksterne emnet i arbeidsområdet i midten eller Kvalifikasjonsmodulen.
Kode: Felt for registrering av emnekode. Bruk det eksterne emnets emnekode, som står på dokumentasjonen fra det eksterne stedet. Dette kommer på vitnemål og i utdanningsplan.
Navn: Navnet på den eksterne utdannelsen. Navnet som står på dokumentasjonen fra det eksterne stedet.

Kar.regel: Bruk knappen 'Registrer resultat' og velg normalt '1 Innpass'. Da får du karakterregel NO25 og teksten Innpasset/Recognized i feltet Resulatet.
NO25 gir Innpasset/Recognized dersom det i bildet Utdanningsplan for det relevante eksterne emnet står J i feltet "Resultat 'Innpasset' på vitnemål". På UiO skal det stå J i dette feltet. Unntak for fellesgrader.

Resultat: Når man har lagt inn karakterregel NO25, trenger du ikke fylle ut feltet for resultat. Innpasset/Innpassa/Recognized kommer automatisk på vitnemål ved bruk av FS670.002 Vitnemål / FS670.003 Diploma Supplement, og er nasjonalt bestemt for vitnemål.

Resultatstatus: Det må stå en B for bestått (hvis studenten har et gyldig resultat) i det siste gule feltet, denne B-en er ikke en karakter.

Tips: I og med at man pleier å registrere den samme informasjonen for disse feltene på alle studentene, anbefaler vi å legge forhåndsinnstilte verdier i FS:

Tips til rask registrering av karakterregel og resultatstatus

Man kan legge inn forhåndsinnstilte verdier slik at man slipper å fylle ut alle feltene for å legge inn resultat på eksterne emner. Når du har bildet Person Eksternstudium aktivt kan du trykke på knappen Profil for å registrere forhåndsinnstillinger (knappen er et lyn)

Legg så inn verdier for karakterregel, resultat og resultatstatus, så vil disse feltene automatisk bli utfylt når man legger inn et nytt emne

Bildet Utdanningsplan > Fanen Ekstern utdanning

Forekomstene fra Resultater (Person Eksternstudium) finner du igjen i bildet Utdanningsplan.
Der kan du innpasse den eksterne utdanningen i studentens utdanningsplan.

Dersom studenten skal kunne ta emner som har det innpassede emnet som forkunnskapskrav, må du også å registrere dette, se godkjenning av forkunnskapskrav.

Vekting av studiepoeng ved overlapp med UiO-emne

Dersom en student etter en faglig vurdering har emner fra UiO som overlapper med et eksternt emne, og det eksterne emnet skal vektes ned, registrer i feltet Vekting kvalifikasjon det antallet stp. studenten skal stå igjen med på det eksterne emnet.

I utdanningsplanen i Studentweb vil studenten se antallet studiepoeng som står i feltet Vekting kvalifikasjon, når det er haket av for Inngår på den eksterne utdanningen.

Rapporten FS801.001 - Godkjenningsopplysninger

I denne rapporten kan skrive ut opplysninger basert på informasjonen som er lagt inn i feltene på godkjenningssaken. Du finner denne under modulen Godkjenningssaker, Rapporter.