Godkjenning av forkunnskapskrav

Hvis en student har avlagt ekstern utdanning som dekker krav til forkunnskaper for å ta et eller flere emner, kan man godkjenne forkunnskapene slik at studenten likevel kan melde seg til undervisning/ eksamen uten at den blir stoppet av kontrollrutinene for dette i Studentweb/ FS.

Godkjenning av forkunnskapskrav erstatter fritak for forkunnskapkrav.

Godkjenning av forkunnskapskrav

I godkjenningssak samlebilde er det en fane Forkunnskapskrav. Du kan legge inn ny rad og:

1. Enten angi emnet/emnene studenten skal kunne ta. På den måten godkjenner man forkunnskapskravene for dette emnet. Godkjenningen kan gjelde for en periode.

I eksempelet har studenten oppfylt forkunnskapskravet til INF1300 og kan ta INF1300.

2. Eller angi at studenten kan ta alle emner som har dette emnet som forkunnskapskrav. Godkjenningen kan gjelde for en periode.

I eksempelet har studenten tatt noe som gjør at studenten ikke trenger å ta ENG1100, men får likevel lov til å ta videregående emner der ENG1100 er et forkunnskapskrav.

Du kan legge inn flere rader (emner) ved behov.

Fritak for forkunnskapskrav kontra godkjenning av forkunnskapskrav

Tidligere brukte man fritak for forkunnskapskrav, hvor man registrerte emnet studentene ikke trengte å ta. Den nye metoden med godkjenning av forkunnskapskrav erstatter fritak for forkunnskapskrav. Gamle data om fritak for forkunnskapskrav kan ikke konverteres. De eksisterende emnefritakene videreføres, men skal ikke brukes for fremtidig registrering.

Publisert 22. mai 2013 20:42 - Sist endret 9. okt. 2015 17:57