Rapportering av utenlandsk utdanning: Lånekassen og GAUS

FS viser om en godkjenningssak er klar for å bli rapportert til Lånekassen eller GAUS - Søketjeneste for godkjenning av utenlandsk utdanning

Rapportering til Lånekassen

Godkjenningssaker av sakstypen INNPASS som er opprettet etter avsluttet utvekslingsopphold rapporteres til Lånekassen.
Rapportering til Lånekassen skjer når følgende er oppfylt:

Godkjenningssaken

Dersom en godkjenningssak ikke er klar til å rapporteres til Lånekassen, vil den blå teksten ’Ikke klar for rapportering Lånekassa’ vises i Godkjenningssak samlebilde. Ved å klikke på teksten med venstre musetast, vil det i et eget vindu gis en oversikt over hvilken informasjon som mangler. I det alle kriterier er utfylt endres teksten til 'Klar for rapportering Lånekassen'.

Rapportering til GAUS - Søketjeneste for godkjenning av utenlandsk utdanning

Logg på GAUS

Du kan også komme til GAUS fra FS-modul Godkjenningssaker > Bilder > Start GAUS.

Automatisk overføring av nye saker fra Godkjenningsmodulen i FS til GAUS hver natt dersom:

Om NUS-koder

NUS (NUS2000) er kort for Norsk standard for utdanningsgruppering, og er et kodesystem for å standardisere klassifiseringen av utdanningsaktiviteter etter nivå og fag.

For mer informasjon om NUS

SSB

Standard for utdanningsgruppering

Merk: Det tilstrebes så langt som mulig å finne allerede eksisterende koder til utdanningene som skal plasseres. Unngå å bruke kodene for uspesifiserte fag. Ikke bruk koder som har '00' i siste felt, siden denne er lokal og skal fases ut.