Felles Studentsystem (FS) for HF

Her finner du mer informasjon om hjelp til FS-spørsmål og FS-tilganger, samt oversikter over FS-rutiner ved HF.

Ved spørsmål og hjelp i FS

Instituttene har egne FS-koordinatorer, som kan kontaktes dersom du lurer på noe i FS eller dersom det oppstår problemer/feilmeldinger.

Dersom instituttene har utviklingsønsker eller spørsmål/problemer som ikke kan løses på enhetene, kan fakultetets FS-koordinatorer kontaktes. Fakultetet har tre FS-koordinatorer:

Navn Ansvarsområde
Torill Stave Eksamen, grader, vitnemål
Frode Torp Christensen Eksamen, grader, vitnemål
Anne Løken Programmer, emner, emnekombinasjoner, undervisning, Student samlebilde.

Det er kun fakultetets FS-koordinatorer som skal sende henvendelser videre til fshjelp ved avdeling for fagstøtte sentralt ved UiO.

FS-brukere ved HF skal ikke sende e-poster direkte til fshjelp. Ta først kontakt med din lokale FS-superbruker/koordinator på institutt eller fakultet (for fakultetsadministrasjonen).

FS-tilgang og validering

Det er Avdeling for studieadministrasjon (SADM) ved UiO sentralt som oppretter brukertilganger i FS. Alle nye FS-brukere må fylle ut taushetserklæring og et valideringsskjema. Valideringsskjemaet må attesteres og sendes inn av nærmeste overordnede.

Det er også SADM som sørger for utvidede valideringer. Dersom du trenger utvidet validering for å utføre arbeidsoppgavene dine i FS, må du kontakte FS-superbruker/koordinator på institutt/fakultet. Han/hun kan be om utvidet tilgang for deg dersom dette er nødvendig. FS-superbrukerne/koordinatorene på instituttene kan be om utvidet valideringer ved å sende e-post direkte til fsvalidering, men må da sende kopi til Torill Stave eller Anne Løken.

Se informasjon om skjemaer for å få FS-tilgang, samt om utvidet tilgang i FS.

 

Publisert 4. juni 2015 10:45 - Sist endret 25. nov. 2019 09:23