FS - Felles studentsystem ved Det medisinske fakultet

Felles Studentsystem (FS) er et nasjonalt system for studieadministrative data. Her finner du informasjon om brukertilgang, brukerveiledninger og fakultetsspesifikke rutiner for FS.

Brukertilgang FS

Trenger du tilgang til FS i arbeidet ditt?

Brukerveiledninger FS

Brukerveiledninger og rutinebeskrivelser for arbeidet med FS ved fakultetet

TP - timeplanlegging

Veiledning for timeplanleggingssystemet TP

Brukerstøtte

Ansvarsfordeling og kontaktinformasjon