Fagbetegnelser og fagkoder i FS

Følgende fagkoder / fagbenevnelser i FS skal benyttes for undervisningen ved profesjonsstudiet i medisin. Disse er basert på våre egne fagnavn. Selv om exphil er undervisning som ikke foregår i vår regi, og ikke alle følger undervisning i emnet(f.eks. fordi de har tatt exphil før), er det nyttig å vise denne. Odontologi skal kun brukes ved undervisning som ikke er en del av fellesundervisningen. Ernæring har to fagkoder, en kode for undervisningsfaget ernæring i medisinstudiet, og en kode for undervisning som kun er for ernæring i fellesundervisningen.

Ex.phil. EXPHIL Kvalitet, ledelse og kunnskap 806B
Odontologi ODONTOLOGI Lungesykdommer ** 777
Allmennmedisin 751 Medisinsk biokjemi 726
Anatomi 717 Medisinsk etikk 805A
Anestesiologi 765 Medisinsk genetikk 714
Barnekirurgi * 799A Medisinsk mikrobiologi 715
Barnesykdommer 760 Medisinsk statistikk 803B
Blodsykdommer ** 775 Medisinske atferdsfag 805B
Bryst- og og endokrinkirurgi * 788A Nevrokirurgi * 786
Endokrinologi ** 774 Nevrologi 752
Ernæringslære 811 Nyresykdommer ** 772A
Ernæring ERNÆRING Onkologi * 762
Farmakologi 728 Ortopedi * 784
Fordøyelsessykdommer ** 773 Patologi 719
Fysikalsk medisin 764 Plastikkirurgi * 785
Fysiologi 718 Propedeutikk 829A
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 756 Psykiatriske fag 757
Gastroenterologisk kirurgi * 781 Radiologi 763
Kirurgiske fag * 780 Rettsmedisin 720A
Geriatri ** 778 Revmatologi ** 759
Hjertesykdommer ** 771 Samfunnsmedisin 801A
Hud- og veneriske sykdommer 753 Thoraxkirurgi * 782A
Immunologi 716 Urologi * 772B
Indremedisinske fag ** 770 Øre-nese-hals 755
Infeksjonssykdommer ** 776 Øyesykdommer 754
Karkirurgi * 782B    
Klinisk biokjemi 725B    

*  Inngår i undervisningsfaget kirurgi
** Inngår i undervisningsfaget indremedisin

Publisert 2. juni 2015 12:26 - Sist endret 26. apr. 2019 15:44