Fagprøver for leger og tannleger - rutinebeskrivelse

Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet tilbyr fagprøver for leger og tannleger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits. Fagprøvene er et av tilleggskravene ved søknad om norsk autorisasjon. Fakultetene bruker FS til å administrere prøvene. Det gjøres i en trinnvis prosess som også involverer Avdeling for studieadministrasjon.

Informasjon om fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Informasjon om fagprøven for tannleger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Hvem gjør hva og når

1

Opprette opptak i Søknadsweb

 • Fakultetet og fakultetets koordinator for fagprøven oppdaterer tekstene som skal brukes.
 • Fakultetet skriver til lokalopptak@admin.uio.no gir nødvendige opplysninger, og legger ved tekstene som skal brukes i Søknadsweb: 
 • E-posten må inneholde
  - Navn på opptaket: hvilke opptak det gjelder
  - Navn/studietypenr på søknadsalternativet.
  - Periode opptak: når skal opptaket åpne for søking i Søknadsweb, og når skal opptaket tas av Søknadsweb
  - Søknadsfrist
  - Ønsket dato for publisering av opptaksresultat i Søknadsweb
 • Tekster til Søknadsweb
  - Introteksten: er den teksten som ligger først/øverst i søketreet på Søknadsweb (på siden Ny søknad).)
  - Beskrivelsesteksten: ligger i Søknadsweb på siden Ny søknad, over søknadsalternativene. Denne teksten kan html-kodes, siden den kun vises i Søknadsweb. Denne teksten er kun synlig for søker før han har søkt.
  - Kvitteringsteksten: er den teksten som ligger på Kvitteringsiden i Søknadsweb, og som søkeren får på e-post etter å ha søkt/lagret. Denne teksten kan ikke html-kodes. Lenker kan ikke kodes, men de blir klikkbare i e-posten.

 • Frist: Når opptaket skal i Søknadsweb må fakultetet beregnes at lokalopptak trenger litt tid fra bestillingen til opptaket er klart til å åpne i Søknadsweb.
2 Seksjon for opptak i Avdeling for studieadministrasjon oppretter opptaket i FS med de parametrene fakultetet har angitt i e-posten.
3 Ved utløpet av søknadsfristen: Fakultetet går gjennom søkerne og sjekker om de har levert all nødvendig dokumentasjon og godkjenner korrekt dokumentasjon.
4 Fakultetskoordinator for fagprøven etterspør dokumentasjon fra søkere dersom det mangler.
5 Fakultetet holder opptaksmøte hvor formelt opptak gis -> dokumentasjonen gås gjennom på nytt.
6 Fakultetet behandler søkerne i Søknad samlebilde i fanen Profil. Der ligger kravelementer som må fylles ut for å vise om søker har dekket kravene. Se Opptakskrav - krav for å bli kvalifisert i lokalopptaksinstruksen.
7 Når fakultetet vet hvem som skal få opptak, legger fakultetet inn Tilbud status I (Innvilget søknad) på dem i Søknad samlebilde i FS. Skal søkerne svare på tilbudet i Søknadsweb? Da kan fakultetet legge inn svarfrist i Søknad samlebilde i feltet 'Svarfrist' (til høyre for feltet Tilbud status). Se veiledning for å sende tilbudsbrev/-e-post
8 Fakultetet sender e-post til lokalopptak@admin.uio.no og ber Avdeling for studieadministrasjon om å legge inn studentgrunnlag TIL "Tilleggsutdanning i medisin m.v." for de som mangler dette i FS.
9 Avdeling for studieadministrasjon ved Seksjon for opptak eller for digitale tjenester legger inn studentgrunnlaget.
10 Fakultetet kjører rutine 159.001 i FS som oppretter søkerne som "studenter", dvs. at de blir synlige i Student samlebilde og kan logge på Studentweb. Sett inn utgangspunktet inn brevdato + 3 år som sluttdato for studierett. Se veiledning for å opprette studierett.
Merk: 
Det er vedtaket fra Helsedirektoratet som gir dem anledning til å fremstille seg for fagprøven. Dette vedtaket gjelder i 3 år. Når de får opptak kan det være alt fra nesten tre år til bare måneder igjen av denne perioden. Gi dem studierett fra opptaksdato til siste frist innenfor vedtaket (vedtaksdato + 3år). Når denne perioden utløper må de eventuelt søke Helsedirektoratet på nytt.
11

Fakultetet sender e-post til fs-hjelp om "Opprettelse av betalingskrav og EVU-kurs for IT-tilganger for kandidater til fagprøven i [medisin[/[odontologi]". Da kan kandidatene hente betalingsinformasjon i Studentweb.

Frist: Minst en uke i forkant

Mal for e-posten:

Kan dere opprette betalingskrav for kandidatene som nå får opptak til vårens fagprøve for [leger]/[tannleger] utdannet utenfor EU/EØS og Sveits? Tilbudsbrev sendes ut [dato] og betalingsfrist er 14 dager fra tilbudsbrevet sendes ut. Beløpet er NOK [xxx].

Krav skal opprettes for de kandidatene som ligger på programmet MFFAGPR / ODFAGPR med kull [årstall], [hvis aktulet: pluss følgende kandidater på tidligere kull:
[liste med studentnummer og etternavn]. 

For studenter som betaler ulike beløp trenger vi separate lister over studentnummer og etternavn.

Kontostrengen skal være som i tabellen under. Fakulttet melder fra dersom opplysninger har endret seg siden sist.

Kandidatenene er ikke er studenter og ikke skal betale semesteravgift. Kan dere derfor også opprette EVU-kurs til fagprøvekandidatene slik at de likevel får IT-tilganger ved UiO?

MFFAGPR - fra 1. mai 2021

ODFAGPR - fra 1. mai 2021

Konto: 3236 Konto: 3236
Koststed: 13000000 Koststed: 16000500
Delprosjekt: 100877001 Delprosjekt: 100880100
Faktura/mottakeradressen er fakultetets adresse. Faktura/mottakeradressen er fakultetets adresse.

MFFAGPR (før 1. mai 2021)

ODFAGPR (før 1. mai 2021)

Art: 3236 Art: 3235
Stedkode: 500000 Stedkode: 160002
Prosjekt: 204978 Prosjekt: 204992
Tiltak: 990000 Tiltak: 120000
Motpart: 00 Motpart: 00
Aktivitet: 000000 Aktivitet: 000000
Firma: 01 Firma: 01
Faktura/mottakeradressen er fakultetets adresse. Faktura/mottakeradressen er fakultetets adresse.
12

Seksjon for digitale tjenester oppretter betalingskrav for fagprøvegebyr for hver av kandidatene med beløp og setter betalingsfrist. Fakultetet kan sjekke restansen i Student samlebilde -> nedtrekksmeny->"Fakturareskontro". 

Seksjon for digitale tjenester svarer til fakultetet og ber fakultetet informere kandidatene, f.eks:

"Payment information can be found in Studentweb by selecting 'Payments' under the menu item 'More'.

Some information about paying from abroad:
The KID number identifies the payer. If paying from abroad, the KID number must be written on the transaction, for example in the comments or message area.

Electronic IBAN for UiO account no. 7694 05 11093 is NO3376940511093.
The bank’s BIC (SWIFT) is DNBANOKK
The bank’s name is DNB
The bank’s address is no longer used. IBAN and BIC replace this."

OBS: betalingsmodulen i Studentweb midlertidig stenges for noen dager rett etter fristen for å betale semesteravgiften 1.september og 1.februar. Fakturaer er ikke synlige i Studentweb i løpet av denne korte perioden.

13 Seksjon for digitale tjenester oppretter kurs i etterutdanningsmodulen. Dette er måten å sikre kandidatene nødvendige IT-tilganger ved UiO selv om de ikke er studenter og ikke betaler semeseteravgift.
14 Når fristen for betaling har gått ut: Fakultetet oppretter/ har opprettet vurderingsenhet på vanlig måte og eksamensmelder de som har betalt for fagprøven (MFFAGPR/ODFAGPR) i vurderingsmodulen. Det gjøres enten av fakultetets opptaksansvarlig eller fakultetets eksamensansvarlig.
15 Fakultetets eksamensansvarlig tar over herfra.
16 Etterslengere? Fakultet og Avdeling for studieadministrasjon gjør alle trinnene fra punkt 3 og videre.

 

Publisert 27. apr. 2020 18:11 - Sist endret 20. sep. 2021 16:47