Revidert studieprogram? Endre utdanningsplaner

Revisjon i et studieprogram gjør det normalt nødvendig å endre i studenters utdanningsplaner i FS i tråd med endringen i studieprogrammet.

Emnekombinasjon samlebilde

 1. Lag ny emnekombinasjon eller revider ev. den gamle dersom ny ikke er nødvendig.
 2. Laget du ny emnekombinasjon? Fakultetets FS-koordinator eller fshjelp kobler den nye emnekombinasjonen til studieprogrammet. Angi hvilket kull endringen gjelder fra. Merk du skal ikke fjerne emnekombinasjonen(e) som ligger der fra tidligere.

Student samlebilde > Utdanningsplan

 1. Slå opp studentene på kull som omfattes av endringen i bildet Utdanningsplan
 2. Hvis den gamle emnekombinasjonen inneholder veivalg: Sjekk om studentene har tatt valg, se venstre del av bildet. Klikk på veivalget, så spretter det inn i arbeidsområdet i midten av bildet. Fjern veivalg som studenten ikke lenger kan bruke i det reviderte programmet. Legg ev. inn ny(e) rad(er) med ev. emnekombinasjonskode(r) hvis det er åpenbart hvilke valg studenten har tatt som passer i det reviderte studieprogrammet. Sett J i feltet Opptatt.
  Relevante FS-rapporter:
  FS727.003 Studenter tilknyttet emnekombinasjon
  FS727.001 Utdanningsplan for student
 3. Slett emner fra utdanningsplaner som studentene
  - enten ikke skal ta lenger
  - eller som har fått ny emnekombinasjonskode
  - eller skal få et annet default (=anbefalt) semester
 4. Et det få studenter og få endringer?
  - Slett enten ett og ett emne direkte i bildet Utdanningsplan med viskelæret. Du får emnene inn i arbeidsområdet i midten ved å klikke å emnet i venstre del av bildet.
  - Eller slett utvalgte emner for en og en student
 5. Er det mange studenter og/eller mange endringer? Benytt FS718.003 Sletting/bytting av emner i plan. Er det et en-til-en forhold mellom emnet som skal ut og emner som skal inn, og emne(ne) skal fortsette med samme emnekombinasjonskode, benytt FS718.003 også til å legge inn erstatningsemnet.
 6. Legg inn de riktige emnene i utdanningsplanene, eventuelt legg tilbake emnene dersom det bare er default semester som er endret. Benytt rutinen FS718.002 Generer emner i utdanningsplan.
 7. Sjekk på fliken Interne emner utenom plan til høyre i bildet om studenten har avlagt eller meldt seg til emner som skal inngå blant ev. fritt valgte emner. Hent i såfall inn emnene inn i arbeidsområdet i midten ved å trykke på pilknappen, og skriv inn riktig emnekombinasjonskode for fritt valgte emner. Lagre.
 8. Sjekk om studentene har fått innpasset ekstern utdanning i venstre del av bildet. Hvis ja, klikk på emnet. Da spretter det inn i arbeidsområdet i midten. Skriv over gammel emnekombinasjonskode og emnevalgstatus med de reviderte kodene.
Publisert 26. mars 2012 16:22 - Sist endret 9. okt. 2015 17:57