Opprette studierett/student, enkeltvis

Det er gjerne en spesiell grunn når en studierett opprettes manuelt i stedet for via opptaksmodulen. Skriv en merknad i underbildet MrkR på Student samlebilde for utfyllende opplysninger.

1. Åpne bildet Person > Personbilder > Student samlebilde
2. Tast inn fødselsnummer og søk frem eksisterende studieretter
3. Brøken ved pilen viser hvor mange studieretter som finnes. Bla mellom studierettene med piltastene i hovedmenyen

 


Bilde1

4. Hvis "ønsket" studierett ikke finnes fra før, opprett ny rad: ctrl-N
5. Fyll ut de gule feltene:

  • Fnr: Fødselsnummer
  • Start: Termin for opptak til programmet
  • Studieprogram: Studieprogram
  • Studentstatus: AKTIV
  • Kull: Hvilket kull vedkommende er på (kan endres underveis)
  • Periode dato_fra: Dato studieretten gjelder fra (bør som regel være 02.01 for våren og 02.08 for høsten). Hvis studierettstatus HOSPITANT: Legg inn dato for hvor lenge studieretten skal
    gjelde.
  • Slutt oppr-ber: Datofeltene skal bare brukes for ph.d.-kandidater som skal disputere ved UiO
  • Studierettstatus: Vanligvis ORDOPPTAK eller OVERGANG. For enkeltemnestudenter kan det i noen tilfeller registreres HOSPITANT.

6. Lagre

7. Legg inn Emnekombinasjon i underbildet Emnekomb og ev. studieretning , og lagre:

Studieretning

8. Kun for programstudenter: Velg så FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan i nedtrekksmenyen:

emner

9. Velg riktig kull og kjør rapporten med ctrl-R.

10. For enkeltemneprogrammer skal det ikke legges noe under 'Emne i plan'. Der studieretter kun skal gjelde ett eller flere bestemte emner, kan dette registreres i underbildet 'Emnebegr'."

Publisert 28. aug. 2015 15:22 - Sist endret 9. okt. 2015 17:57