Behandling av permisjon i FS

  1. Registrere permisjon
  2. Oppdatere/oppheve permisjon
  3. Oversikt over studenter i permisjon

 

1. Registrerer permisjon

Permisjon registreres i Student samlebilde ved å fylle ut tidsintervall for permisjonen i underbildet Perm. Hvis den permisjonen allerede har begynt kan du i tillegg sette studentstatus til PERMISJON. Studentstatus oppdateres av seg selv dersom permisjonen starter frem i tid. Det kan også være fornuftig å registrere forventet nytt kull.

I feltet Prosent perm skal det stå 100 når det gjelder studenter. Dersom studenten har fått innvilget søknad om lavere progresjon, registrer dette i stedet på underbildet Progresjon. Ph.d.-kandidater kan ha en lavere prosentandel permisjon enn 100.

I feltet Merknad skal du ikke legge inn personopplysninger av særlig kategori (dvs. sensitive). Legg gjerne inn journalnummer.


Fra 1. oktober 2020 er kodene under de som kan settes for fraværsårsak. De baserer seg på Felles regelverk for studiepermisjoner ved Universitetet i Oslo.

  • UTEN-DOK Uten dokumentasjon. Jf. UiO-regelverket punkt 2.
  • FORELDRE Foreldrepermisjon. Jf. UiO-regelverket punkt 3 a.
  • VERNEPLIKT Verneplikt. Jf. UiO-regelverket punkt 3 b.
  • SYKDOM Sykdom (egen eller i familien). Jf. UiO-regelverket punkt 3 c.
  • VERV Heltidsverv studenttillits-/folkevalgt. Jf. UiO-regelverket punkt 3 d.
  • ANNEN Annen årsak. Jf. UiO-regelverket punkt 3 e.

2. Oppdatere/oppheve permisjon

Oppdater data som skal endres. Sett Dato til mindre enn dagens dato dersom studenten skal aktiveres igjen, og sett studentstatus til AKTIV.


 

3. Studenter i permisjon

Innvilgede permisjoner FS290.001 (Programstudent>Rapporter): Gir oversikt over studenter i permisjon for periode eller f.eks. en bestemt dag.


Publisert 28. aug. 2015 15:23 - Sist endret 1. okt. 2020 16:31