Planlagt slutt

Hvordan du kan forlenge utdanningsplan ved feltet ’Planlagt slutt’ på Student samlebilde for studenter og ph.d.-kandidater som er forsinket i studiet.

Dersom en student eller ph.d.-kandidat med utdanningsplan er forsinket i studiet, og uten at det er registrert i endret kulltilhørighet FS, får ikke studenten lagt til nye emner i planen. Fakultetet kan forlenge utdanningsplanen for slike forsinkede studenter/ph.d.-kandidater. Vær oppmerksom på at det i praksis innebærer at man innvilger dem øket studietid.

planlagt slutt


Fyll inn feltet ’Planlagt slutt’ i Student samlebilde (hoveddelen) med et fornuftig semester frem i tid i forkant av semesterregistreringsperioden. Da kan studenten/ph.d.-kandidaten  legge til nye emner i planen.

Publisert 28. aug. 2015 15:25 - Sist endret 30. mars 2016 16:00