Avslutte / gjenopprette studierett for enkeltstudent

Avslutte studierett for enkeltstudent

1. Åpne Person>Personbilder>Student samlebilde
2. Pass på at du søker frem rett person og rett studieprogram
3. Fyll ut to felter:

 • Periode-dato-til: Sett dagens dato (eller annen passende dato)
  • Ikke endre at Periode-dato-fra
 • Studentstatus: Endres fra AKTIV til en av følgende:
  • SLUTTET: for studenter som har begynt, men slutter i løpet av studiet. Skriv gjerne en merknad under MrkR.
  • TRUKKET:
   • for studenter som ikke møter til studiet - skal normalt bare kjøres av FS-rutiner, der søkeren selv har endret ja-svar til nei-takk.
   • Seksjon for opptak trekker studieretten for studenter til grunn- og masterstudier som sier fra seg plassen rett før eller under studiestart fram t.o.m 1. september.
   • unntaksvis manuell registrering i august dersom studieprogrammer har obligatorisk fremmøte i studiestartsuken i august, og fakultetet i august vil avslutte studieretten, samt slette ev. undervisnings- og eksamensmelding for en og en av de studentene som ikke fyller oppmøtekravene. Gjøres av fakultetet/studieprogrammet.
   • for studenter der studieretten skal avsluttes på grunn av innvilgelse av reservert studieplass, jamfør rutine for reservasjon av studieplass. Gjøres av fakultetet/studieprogrammet.
  • OVERGANG: for studenter som får overgang til annet program
  • INNDRATT: for studenter som ikke har oppfylt sine plikter mht. oppmøte, fravær eller progresjon. Se mer om å inndra studieretter hvert semester med FS250.001.
  • FULLFØRT: for studenter som har fullført programmet, fyll også ut Avsluttet: årstall+termin
 • Studentstatus for ph.d.-kandidater: Endres fra AKTIV til følgende:
  • TRUKKET dersom
   • kandidaten aldri har startet på ph.d.-programmet
   • kandidaten ikke har oppfylt betingelser når det er gitt betinget opptak
  • SLUTTET dersom kandidaten selv har gitt beskjed om at hen avslutter studiet
  • UTGÅTT dersom finansieringen er utløpt og kandidaten ikke har gitt lyd fra seg på lenge. Vi anbefaler alltid å sende varsele-post til kandidaten via FS før man setter sluttdato for studieretten.
  • OVERGANG dersom kandidaten får overgang til et annet ph.d.-program ved UiO
  • INNDRATT brukes kun dersom fakultetet mener kandidaten ikke har oppfylt betingelser i ph.d.-forskriften eller fakultetets egne regler for ph.d.-utdanningen
  • FULLFØRT settes automatisk når man kjører avslutningsrutinen for ph.d.-kandidater

4. Lagre

5. Vurder om vedkommende skal få brev. Se ev. veiledning om brev ved manuelt inndratt studierett

Gjenopprette studierett

1. Blank ut Periode-dato-til (med backspace-tasten)
2. Endre Studentstatus til AKTIV
3. Lagre

Om å gjenopprette studierett for programstudenter som skal gå på to programmer samtidig.
 

Publisert 28. aug. 2015 15:26 - Sist endret 24. sep. 2021 10:51